30/1/14

«ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ» ένα πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς ιατρικής, οδοντιατρικής, φαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας


Οι «ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ» είναι ένα πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς ιατρικής, οδοντιατρικής, φαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας που απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του λεκανοπεδίου Αττικής, όπως άποροι, ανασφάλιστοι, άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, κ.α., που αποφάσισε να υλοποιήσει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τα Τμήματα Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (τομέας Ψυχολογίας) του ΕΚΠΑ και τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας.

Βασικοί σκοποί του προγράμματος «ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ» είναι:

Η κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών για ιατροκοινωνική φροντίδα ατόμων, που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης δεν έχουν την απαραίτητη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν εξ ολοκλήρου την συμμετοχή τους σε αυτές.

Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, όπως δημοτικά πολυιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία, πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» και άλλων προγραμμάτων που εφαρμόζονται από τους κατά τόπους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής, μέσω της παροχής εθελοντικής εργασίας, υπηρεσιών και αγαθών, λειτουργώντας συμπληρωματικά και σε άμεση συνεργασία με τους επίσημους φορείς υγείας και πρόνοιας, χωρίς το πρόγραμμα να τους ανταγωνίζεται ή να τους υποκαθιστά.

Επιδίωξη συνεργασίας και παροχή υποστήριξης προς κάθε ανάλογη πρωτοβουλία, που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευπαθών ομάδων, μέσω της εξασφάλισης της απαραίτητης ιατροφαρμακευτικής και κοινωνικής υποστήριξης.

Διάχυση του προγράμματος εθελοντικής προσφοράς «ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ» με σκοπό την ένταξη ολοένα και περισσότερων φορέων και ατόμων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των ευπαθών ομάδων.

Την οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος «ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ» έχει αναλάβει το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, στ’ οποίο προΐσταται ο καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής κ. Γιάννης Τούντας.

Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και πως μπορείτε να γίνεται μέλη, ΕΔΩ.

Πηγή

http://www.symmaxoiygeias.uoa.gr/symmaxoi-ygeias.html

Η θέση της ΠΕΦΝΙ σχετικά με τα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΥΣΥΦΑ)


Η Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (ΠΕΦΝΙ) δηλώνει τη διαφωνία της με τη διάθεση των ΜΥΣΥΦΑ από οπουδήποτε αλλού πλην του Φαρμακείου (είτε της κοινότητας είτε του νοσοκομείου). Σε έγγραφό της αναφέρει:

Τα ΜΥΣΥΦΑ διατίθενται χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής συνταγής, αλλά ως φάρμακα χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες ενδείξεις, αντενδείξεις, αλληλεπιδράσεις και δοσολογικές τροποποιήσεις για ειδικές ομάδες πληθυσμού.
Συνεπώς για την ασφαλή χρήση τους πρέπει να παρεμβάλλεται ο πλέον κατάλληλος επιστήμονας και επαγγελματίας της υγείας, ο φαρμακοποιός.
Η ανεξέλεγκτη πρόσβαση των ασθενών στα ΜΥΣΥΦΑ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του πληθυσμού, όπως εκδήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών σε παρανόηση και παραβίαση του δοσολογικού σχήματος, εκδήλωση αλληλεπιδράσεων λόγω συγχορήγησης με άλλα συνταγογραφούμενα φάρμακα ή επί εδάφους πολλαπλών παθήσεων, εκδήλωση επικίνδυνων συμβαμάτων σε λήψη από ασθενείς ειδικών ομάδων (π.χ. έγκυες, παιδιά, ηλικιωμένοι).

Επιπλέον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προκληθεί αύξηση των περιστατικών που προσέρχονται στα νοσοκομεία και να επιβαρυνθεί οικονομικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των ΜΥΣΥΦΑ θα πρέπει να διατίθενται από το φαρμακείο, με τη συμβολή, συμβουλή και παρέμβαση του φαρμακοποιού, ο δε έλεγχος της διακίνησης τους δε μπορεί παρά να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Υπουργείου Υγείας.Πηγή

ΠΕΦΝΙ

Επιτροπή-Ομάδα Εργασίας για τον Συντονισμό των Δράσεων σχετικά με την παρακολούθηση εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων


Συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Υγείας (ΑΔΑ: ΒΙΨ1Θ-0ΦΤ) Επιτροπή-Ομάδα Εργασίας για τον Συντονισμό των Δράσεων σχετικά με την παρακολούθηση εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων.
Τα μέλη της Επιτροπής είναι οι κατωτέρω:

α. Παπανικολάου Χριστίνα, Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας ως Πρόεδρο.
β. Σκουρολιάκου Μαρία, Συνεργάτη Υπουργού Υγείας ως μέλος.
γ. Λίτσα Παναγιώτα, Δ/ντρια Φαρμακευτικής Υπηρεσίας στον ΕΟΠΥΥ ως μέλος.
δ. Θηραίο Ελευθέριο, Γενικό Ιατρό, Γενικό Γραμματέα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών ως μέλος.
ε. Φαμέλη Αικατερίνη, Αντιπρόεδρο Ε.Ο.Φ. ως μέλος.
στ. Ασημακόπουλο Αλέξανδρο, Εκπρόσωπο ΗΔΙΚΑ ως μέλος
ζ. Ιατρού Χρήστο, Ιατρό-Νεφρολόγο, Δ/ντή Ε.Σ.Υ. στο Γ.Ν.Νίκαιας «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ως μέλος.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και η θητεία της λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το έγγραφο στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή

Δι@ύγεια

Διαδικασία για την χορήγηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 64, τεύχος δεύτερο, 16 Ιανουαρίου 2014, η Απόφαση αριθμ. οικ. 3457 η οποία ρυθμίζει θέματα τιμολόγησης φαρμάκων.

Στο άρθρο 11 περιγράφεται η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ προκειμένου να χορηγηθούν από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) και είναι η παρακάτω:

"O ΕΟΦ σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ εισηγείται την αναθεώρηση του καταλόγου των χορηγούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010. 
Το πρώτο μέρος του καταλόγου περιλαμβάνει φάρμακα με ένδειξη για νοσοκομειακή μόνον χρήση, τα οποία μπορούν να αποκτώνται μόνον από δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία με περισσότερα από 60 κρεβάτια. 
Τα δημόσια νοσοκομεία θα πρέπει να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι στον προϋπολογισμό τους για την κάλυψη των προϊόντων αυτών. 
Τα προϊόντα αυτά δύναται να παρέχονται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για χρήση σε ιδιωτικά νοσοκομεία με λιγότερο από 60 κρεβάτια χωρίς φαρμακείο και μόνον σε πολύ εξαιρετικές και σπάνιες περιπτώσεις δύναται να χορηγηθούν από τον ΕΟΠΠΥ στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία που διαθέτουν φαρμακείο. 
Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να προηγείται έγγραφο της Διοίκησης του Νοσοκομείου ή της Κλινικής προς τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ (με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας) στο οποίο θα τεκμηριώνεται η αδυναμία προμήθειας φαρμάκων και, αφού δοθεί εντολή από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, τα φάρμακα θα χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ."

Μπορείτε να μεταφορτώσετε όλο το έγγραφο στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.  

Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο

22/1/14

Επιστημονική Άποψη της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (ΕΦΕ) σχετικά με τα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΥΣΥΦΑ)


Η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία (ΕΦΕ) διατυπώνει επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη σχετικά με τα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΥΣΥΦΑ) από την οποία αποδεικνύεται ότι είναι φαρμακευτικά προϊόντα και ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι αναντικατάστατος.


Με επιλογή της εικόνας μπορείτε να δείτε το έγγραφο σε μεγάλο μέγεθος.

Για να διαβάσετε και να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας την επιστημονική άποψη της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας σχετικά με τα ΜΥΣΥΦΑ και από ΕΔΩ.

Πηγή

Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία

Σημαντικές διευθύνσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ:


Δελτία Τιμών Φαρμάκων ΥΥΚΑ
20/1/14

Παράταση για Φάρμακα Υψηλού Κόστους 20-01-2014


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ δελτίο τύπου, σύμφωνα με το οποίο δίδεται παράταση για την χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους για έναν ακόμη μήνα, χωρίς απόφαση των Επιτροπών και με ευθύνη του θεράποντα ιατρού.

Η ένδειξη χορήγησης θα πρέπει να σημειώνεται στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το έγγραφο στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή

ΕΟΠΥΥ

18/1/14

Συγκρότηση Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τους διαγωνισμούς της ΕΠΥ - Ορθή Επανάληψη


Η ΕΠΥ (Επιτροπή Προμηθειών Υγείας) ανάρτησε στη Δι@ύγεια Ορθή Επανάληψη για την συγκρότηση Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τους διαγωνισμούς, που πρόκειται να διενεργήσει η ΕΠΥ, για την προμήθεια φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία (ΑΔΑ: ΒΙΨΒΘ-5ΩΠ) αποτελούμενη από τους κάτωθι:
 1. κ. Θειακό Ξενοφώντα, Νοσοκομειακό Φαρμακοποιό ΕΣΥ, ∆/ντη Φαρμακευτικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. Σωτηρία ως Πρόεδρο. 
 2. κα. Μακριδάκη ∆έσποινα, Κλινικό – Νοσοκομειακό Φαρμακοποιό, ∆/ντρια Φαρμακευτικού Τμήματος ΓΝΑ Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ, ως Μέλος. 
 3. κ. Αναστόπουλο Αναστάσιο, Νοσοκομειακό Φαρμακοποιό ΕΣΥ, ∆/ντη Φαρμακευτικού Τμήματος του Ε.Ο.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ως Μέλος. 
 4. κα. Αποστολοπούλου Αναστασία, Κλινικό Νοσοκομειακό Φαρμακοποιό ΕΣΥ, ∆/ντρια Φαρμακευτικού Τμήματος του ΓΝΑ ΚΑΤ ως Μέλος. 
 5. κ. Λάκκα Νικόλαο, Νοσοκομειακό Φαρμακοποιό ΕΣΥ, ∆/ντη Φαρμακευτικού Τμήματος του Ασκληπιείου Βούλας ως Μέλος. 
 6. κα. Γενηματά ∆ήμητρα, Νοσοκομειακή Φαρμακοποιό ΕΣΥ Φαρμακευτικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» - ΕΕΣ ως Μέλος. 
 7. κ. Σταυρούλια Ευστάθιο, Προϊστάμενο Γραφείου Προμηθειών ΑΟΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ως Γραμματέα. 
Μπορείτε να μεταφορτώσετε την απόφαση στον υπολογιστή σας, από ΕΔΩ.

Πηγή

17/1/14

GS1: η εφαρμογή των Προτύπων στον χώρο της Υγείας


«Μονόδρομος» για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, αποδεικνύεται η εφαρμογή Προτύπων στον χώρο της Υγείας.

Σε αυτό τον δρόμο έχει ήδη μπει και η Ελλάδα, με την Πολιτεία να αναγνωρίζει τη σημασία ανάπτυξης ενός κοινού συστήματος προτύπων, όπως τονίστηκε στο «Standards Money Conference 2013».

Σύμφωνα με τον Διοικητή της Α’ ΥΠΕ, Β. Κοντοζαμάνη, περνάμε σε μια εποχή Evidence-Based Policy. «Υπάρχει σχέδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως χωρίς στοιχεία δεν μπορεί να χαραχθεί πολιτική. «Αν αξιοποιήσουμε τους υφιστάμενους πόρους, μπορούμε και να βελτιώσουμε το σύστημα», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πληροφορίες θα ομαδοποιηθούν, μέσω της επιτροπής κωδικοποίησης, που θα ενισχύσει τη λειτουργία των νοσοκομείων.

Από την πλευρά του, ο τότε σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας σε θέματα πληροφορικής και τεχνολογίας, Π. Οπλοποιός, επεσήμανε την απουσία κοινής κωδικοποίησης ως σημείο αναφοράς για όλα τα νοσοκομεία. «Δεν υπάρχει κοινή γλώσσα επικοινωνίας και φιλοσοφία του υπουργείου είναι να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι ενιαίο», σημείωσε τονίζοντας πως από μία και μόνο κωδικοποίηση η εξοικονόμηση ανήλθε στο 20%. Εκτίμησε, δε, ότι όλη η διαδικασία θα έχει επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα έως το τέλος του 2015.

Καταλύτης στην προσπάθεια της κωδικοποίησης είναι ο Σύνδεσμος GS1. Βέβαια, όπως σημείωσε ο τεχνικός σύμβουλος της GS1 Association Greece, Γ. Δημητρακόπουλος, μέχρι πρότινος, υπήρχε θέληση, αλλά λάθος τρόπος. «Οι προσπάθειες ήταν μεμονωμένες, έλειπε η διαλειτουργικότητα. Τώρα υπάρχει κοινή θέληση και αποφασιστικότητα από το υπουργείο, με σύμμαχο την GS1», υπογράμμισε.

Τα πρότυπα GS1 

Η εφαρμογή των προτύπων GS1 και η σφαιρική αντιμετώπιση των logistics στον, ευαίσθητο και εξαιρετικά πολύπλοκο, τομέα της υγείας εξασφαλίζουν:

• Τυποποιημένες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες
• Μείωση των λαθών
• Ιχνηλασιμότητα σε όλα τα επίπεδα
• Μοναδική ταυτοποίηση, αναγνώριση και αυθεντικότητα προϊόντων και υπηρεσιών
• Πλήρη διαφάνεια, ακρίβεια και ταχύτητα σε όλες τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας

Κατά συνέπεια: βελτίωση της περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών και μείωση των δαπανών της υγείας.

Τα προγράμματα που εκπονούνται από τον GS1, μέσω της ομάδας GS1 Healthcare, απευθύνονται και φέρνουν κοντά φαρμακευτικές εταιρείες, κατασκευαστές ιατρικού εξοπλισμού, διανομείς, φαρμακαποθήκες, μεταφορείς, νοσοκομεία, εργαστήρια, φαρμακεία, ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία, γιατρούς. Πρόσφατα, με τη συνεργασία 80 και πλέον ειδικών, η ομάδα GS1 Healthcare ανακοίνωσε τον τρόπο σήμανσης - με GS1 barcode – των προϊόντων υγείας και σε επίπεδο μονάδας, όπως μη συσκευασμένα δισκία, φάρμακα σε υγρή μορφή, προϊόντα και συσκευές μιας χρήσης κ.λπ.

Το σύστημα GS1 έχει αναγνωριστεί από την HL7 (την παγκόσμια αρχή για τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριών και των προτύπων υγείας), με την υποστήριξη 50 και πλέον κορυφαίων φορέων του παγκόσμιου τομέα υγείας, ως το καταλληλότερο, παγκοσμίως, σύστημα προτύπων για την αλυσίδα εφοδιασμού της υγείας. Το παραπάνω επισφραγίστηκε με την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο παγκόσμιων οργανισμών, μετά τη δημοσίευση σχετικής έκθεσης της McKinsey & Company, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «η εφαρμογή διεθνών προτύπων σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της υγείας θα μπορούσε να διασώσει 22.000 – 43.000 ζωές και να αποτρέψει 0,7 έως 1,4 εκατομμύρια αναπηρίες ασθενών». Επίσης αναφέρεται ότι «ένα μοναδικό, διεθνές σύστημα προτύπων θα αποτρέψει την κυκλοφορία πλαστών φαρμάκων αξίας δεκάδων δισ. δολλαρίων και θα οδηγήσει σε μείωση των δαπανών υγείας από 40 έως 100 δισ. δολάρια».

Ο GS1 είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός, Οργανισμός. Εδρεύει στις Βρυξέλλες και εκπροσωπείται σε περισσότερες από 100 χώρες. Λειτουργεί ως ουδέτερος φορέας και ασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή διεθνών πολυτομεακών προτύπων για τη διευκόλυνση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Συνεργάζεται με πολλούς διεθνείς οργανισμούς και φορείς, όπως οι ISO, NATO, OHE, Ευρωπαϊκή Ένωση, World Customs Organization, World Health Organization, AIM, κ.ά. Στην Ελλάδα εκπροσωπείται από το GS1 Association Greece.

Πηγές

Περιοδικό PhB. Μπορείτε να το δείτε σε ηλεκτρονική μορφή ΕΔΩ.
GS1 Greece
Insuranceworld

Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β', Αρ. Φύλλου 64, 16 Ιανουαρίου 2014, η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 3457, που ρυθμίζει θέματα τιμολόγησης φαρμάκων.

Σημειώστε ότι στο Άρθρο 20 με τίτλο "Φαρμακευτικές Δαπάνες Νοσοκομείων", αναφέρεται ότι:

"Η ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας, τις ΥΠΕ και τα Νοσοκομεία σχεδιάζει και υλοποιεί σταδιακά εντός του 2014 την επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα φάρμακα που χορηγούνται στα νοσοκομεία, είτε σε εξωτερική είτε σε εσωτερική βάση, για το σύνολο των ασθενών ή για ειδικές κατηγορίες όπως οι ανασφάλιστοι και οι άποροι, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση και τον έλεγχο των φαρμακευτικών δαπανών".

 
Μπορείτε να μεταφορτώσετε το ΦΕΚ στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.  

Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο

Κλινική έρευνα: Δυναμικός μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα


Η Ethos Media S.A. και το περιοδικό Pharma & Health Business οργάνωσαν το Clinical Research Conference. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 15 & 16 Ιανουαρίου 2014, στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής.

Tο φετινό Clinical Research Conference είχε στόχο να αναδείξει τους όρους και τις προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες η Κλινική Έρευνα μπορεί να δράσει ως μοχλός επιστημονικής και οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, που βιώνει η χώρα, υπάρχουν ευκαιρίες και προοπτικές, ώστε να προσελκυστούν ξένες επενδύσεις και να κοπεί ο φαύλος κύκλος της ύφεσης.

Ομιλητές στο συνέδριο ήταν εκπρόσωποι της Πολιτείας, των Υγειονομικών Περιφερειών, των νοσοκομείων, του ΕΟΦ, ερευνητές και στελέχη των μεγάλων διεθνών φαρμακοβιομηχανιών, που βασίζονται στην έρευνα, ακαδημαϊκοί και επιστήμονες τόσο από την Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν όλες οι πτυχές του θέματος και τέθηκαν επί τάπητος όλα τα εμπόδια που υπάρχουν σήμερα.

Θέματα του συνεδρίου 

- Ποια κριτήρια ισχύουν διεθνώς και καθορίζουν την επιλογή των ερευνητικών κέντρων. Ποια είναι σήμερα η θέση της Ελλάδα έναντι των κριτηρίων αυτών; Συγκριτικά πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα της χώρας μας
- Διεθνείς τάσεις και καλές πρακτικές (Best Practices) στον τομέα της Κλινικής Έρευνας.
- Πώς συνδέονται η ποιότητα ιατρικής φροντίδας με την ανάπτυξη της Κλινικής Έρευνας.
 - Η νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στην Κλινική Έρευνα και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2014.
- Σχέση ερευνητών – ασθενών, συγκατάθεση ασθενή ύστερα από ενημέρωση από το θεράποντα ιατρό (Informed Consent).
- eClinical Research: Νέες τεχνολογίες και πώς αυτές συνδέονται και επηρεάζουν τη διεξαγωγή, έλεγχο και παρακολούθηση της Κλινικής Έρευνας. Προοπτικές – προκλήσεις για ερευνητές και ασθενείς.
 - Audit Preparation: Ποιες είναι οι προαπαιτούμενες ενέργειες και δράσεις, που οφείλουν να αναλάβουν ερευνητές και ερευνητικά κέντρα ενόψει ελέγχου εκ μέρους των ρυθμιστικών αρχών;

Ανάλυση Θεματολογίας: 

Παγκοσμίως, η Κλινική Έρευνα αποτελεί θεμέλιο λίθο για όλες τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Κάθε χρόνο, οι διεθνείς φαρμακευτικές επιχειρήσεις επενδύουν περίπου 70 δις ευρώ στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), από τα οποία μάλιστα περίπου το 70% αφορούν στην κλινική έρευνα! Κάθε χρόνο, καταγράφονται περίπου 10.000 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες διεθνώς, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελετών, που βρίσκονται σε εξέλιξη εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 350.000. Δεν είναι τυχαίο ότι, πολλές χώρες, με παρόμοια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, έχουν αναπτύξει πολιτικές και κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων στον τομέα αυτό.

Τα δυνητικά οφέλη από την Κλινική Έρευνα δεν περιορίζονται μόνο στην προσέλκυση επενδύσεων. Αφορούν κατά κύριο λόγο ακόμη:

- Στην τόνωση της εγχώριας απασχόλησης. Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι για κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται στο χώρο της Κλινικής Έρευνας δημιουργούνται τουλάχιστον άλλες 3 θέσεις εργασίας! Θέσεις οι οποίες αφορούν εξειδικευμένο προσωπικό σε τομείς, όπως μοριακή βιολογία, γενετική, κ.ο.κ.
- Στην αναβάθμιση της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας. Αρκετές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει ότι στα νοσοκομειακά κέντρα, που διεξάγονται κλινικές μελέτες, καταγράφονται καλύτερα αποτελέσματα στην έκβαση των ασθενειών.
- Πρόσβαση των ασθενών σε νέες, καινοτόμες θεραπείες. Χάρη στη διεξαγωγή των κλινικών μελετών, ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές ανίατες νόσους, αποκτούν πρόσβαση σε νέες, πιο αποτελεσματικές θεραπείες ή ακόμη περισσότερο καλύπτονται ακάλυπτες μέχρι πρότινος θεραπευτικές ανάγκες.

Για περισσότερες πληροφορίες από το Συνέδριο, παρακαλούμε δείτε τις Πηγές που ακολουθούν.

Πηγές

Πρόγραμμα Συνεδρίου
ΤΑ ΝΕΑ
Reporter.gr
Iatropedia.gr 

16/1/14

Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων


Δημοσιεύθηκε με τον χαρακτηρισμό "ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ" η Απόφαση Αριθ. Πρωτ. Υ10β/Γ.Π.113741, 24-12-2013, με θέμα "Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων".

Η απόφαση αφορά την καταβολή ενεργών εφημεριών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως 31/12/2014, για εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ημέρες εφημερίας, για περίπου χίλιους τριακόσιους πενήντα (1350) υπαλλήλους που ανήκουν στους κλάδους των Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών – Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (9.676.450,00 €) για το έτος 2014 που θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Υγείας, και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0511 και 0512 του Φορέα 210.


Μπορείτε να μεταφορτώσετε την απόφαση στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Δέσποινα Μακριδάκη, Δ/ντρια Φαρμακευτικού τμήματος, Γ.Ν.Α. "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ", Πρόεδρος ΠΕΦΝΙ

15/1/14

Συγκρότηση Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τους διαγωνισμούς της ΕΠΥ


Η ΕΠΥ (Επιτροπή Προμηθειών Υγείας) ανακοίνωσε τη συγκρότηση Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τους διαγωνισμούς, που πρόκειται να διενεργήσει η ΕΠΥ, για την προμήθεια φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΘ-Π7Π) αποτελούμενη από τους κάτωθι:
 1. κ. Θειακό Ξενοφώντα, Δ/ντη Φαρμακείου του Γ.Ν.Α. Σωτηρία ως Πρόεδρο. 
 2. κα. Αποστολοπούλου Αναστασία, Δ/ντρια Φαρμακείου Γ.Ν.Α. ΚΑΤ ως Μέλος. 
 3. κα. Γενηματά Δήμητρα, Δ/ντρια Φαρμακείου Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» - ΕΕΣ ως Μέλος. 
 4. κ. Λάκκα Νικόλαο, Διευθυντή Φαρμακείου Ασκληπιείου Βούλας ως Μέλος. 
 5. κ. Σταυρούλια Ευστάθιο, Προϊστάμενο Γραφείου Προμηθειών ΑΟΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ως Γραμματέα.
Μπορείτε να μεταφορτώσετε την απόφαση στον υπολογιστή σας, από ΕΔΩ.

Πηγή

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Τσικαλάκη Ειρήνη, Δ/ντρια Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός"

Δωρεάν διάθεση αντιικών φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία τα οποία θα μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν από το Εθνικό Απόθεμα που βρίσκεται στα φαρμακεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ


Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια με ΑΔΑ: ΒΙΨΟΘ-8ΔΗ και θέμα «Δωρεάν διάθεση αντιικών φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία», Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία:

Τα ιδιωτικά φαρμακεία που δεν διαθέτουν ικανό απόθεμα αντιικών φαρμάκων δύνανται να χορηγούν με απλή ιατρική συνταγή δωρεάν στους ασθενείς τα αντιικά φάρμακα οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη, τα οποία θα μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν από το Εθνικό Απόθεμα που βρίσκεται στα φαρμακεία των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Οι διοικήσεις των νοσοκομείων του ΕΣΥ παρακαλούνται όπως διευκολύνουν τη διάθεση αντιικών από το απόθεμά τους στα ιδιωτικά φαρμακεία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς.

Η χορήγηση αντιικών φαρμάκων στους ασθενείς που πληρούν τις ενδείξεις θεραπείας, εξακολουθεί να πραγματοποιείται δωρεάν και από τα Φαρμακεία των Δημοσίων Νοσοκομείων καθώς και από τα Κέντρα Υγείας, από τα ιατρεία των ασφαλιστικών ταμείων και από τα οργανωμένα ιατρεία των Καλλικρατικών Δήμων, με απλή ιατρική συνταγή.

Προϋπόθεση για την δωρεάν προμήθεια των ιδιωτικών φαρμακείων με τα εν λόγω αντιικά φάρμακα από τα φαρμακεία των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) είναι η συμπλήρωση πρωτόκολλου παράδοσης – παραλαβής μεταξύ ιδιώτη και κρατικού φαρμακοποιού. Στη συνέχεια ο ιδιώτης φαρμακοποιός θα παραδίδει στο φαρμακείο του Νοσοκομείου ισάριθμα με τον αριθμό των σκευασμάτων αντίγραφα ιατρικών συνταγών που παρέλαβε με το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. Κάθε αντίγραφο συνταγής πρέπει να φέρει επικολλημένη την ετικέτα της συσκευασίας (κουπόνι), σφραγίδα του ιδιωτικού φαρμακείου, υπογραφή του ιδιώτη φαρμακοποιού και τον ΑΜΚΑ του. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να φυλάσσονται από το ιδιωτικό φαρμακείο και τα αντίγραφα από το φαρμακείο του Νοσοκομείου επί τριετία. Για διευκόλυνση της όλης διαδικασίας, η προσκόμιση των αντιγράφων των ιατρικών συνταγών στο φαρμακείο του Νοσοκομείου μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα από τον ιδιώτη φαρμακοποιό, ο οποίος θα φυλάσσει τα πρωτότυπα με ευθύνη του.
Μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Πηγή

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Τσικαλάκη Ειρήνη, Δ/ντρια Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός"

Συνέδριο Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ: ανάλυση του τρίπτυχου «Επιμόρφωση - Αναμόρφωση - Μεταμόρφωση»Το τρίπτυχο «Επιμόρφωση – Αναμόρφωση – Μεταμόρφωση» θα προσεγγίσει η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (Ε.Ε.Φα.Μ.) στο 9ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ, επιχειρώντας να εξερευνήσει σε βάθος και να ‘ανοίξει’ νέους δρόμους που θα φέρουν την φαρμακευτική αγορά εγγύτερα στη σύγχρονη επαγγελματική αριστεία.

Το Συνέδριο - θεσμός της Ε.Ε.Φα.Μ. που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, θα πραγματοποιηθεί στις 11, 12 & 13 Φεβρουαρίου 2014, στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Κατά τη διάρκεια των τριών συνεδριακών ημερών του 9ου Συνεδρίου, έχει εξασφαλιστεί η διενέργεια ουσιαστικών συζητήσεων και μέσα από την οπτική, τη γνώση και την εμπειρία καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων εισηγητών από την Πολιτεία, τη φαρμακευτική αγορά και άλλους επιχειρηματικούς κλάδους, θα αναλυθούν τα πιο επίκαιρα θέματα για την φαρμακευτική βιομηχανία.

Η συζήτηση θα ανοίξει με το Στρογγυλό Τραπέζι «Επιχειρησιακό μοντέλο στην εποχή της ευρωπαϊκής κρίσης», με διαλέξεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας τώρα και στο μέλλον, τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας προς όφελος του ασθενή και το πλαίσιο πολιτικής που είναι αναγκαίο να τεθεί για την υγιή ανάπτυξη του κλάδου. Στη συνέχεια, μέσα από την εμπειρία άλλων επιχειρηματικών κλάδων και καταξιωμένων στελεχών, η φαρμακευτική βιομηχανία θα επιχειρήσει να αντλήσει ιδέες από τις αποτελεσματικές και καινοτόμες πρακτικές που θα παρουσιαστούν.

Πηγή

http://www.eefam.gr/

Σχετικά με την καταβολή του ποσού 1€ ανά συνταγή στα Νοσοκομειακά Φαρμακεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ


Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια Εγκύκλιος (02/01/14) για την παροχή διευκρινήσεων για την καταβολή του 1€ ανά συνταγή. Στην Εγκύκλιο αναφέρεται ότι:

"Της ανωτέρω καταβολής εξαιρούνται οι κατηγορίες των ασθενών της περίπτωσης Β, της παρ. 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ'αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104747 (ΦΕΚ 2883/Β/26-10-2012)".Στο ΦΕΚ 2883/Β/26-10-2012 αναφέρεται ότι:

"Δεν καταβάλλεται συμμετοχή για φάρμακα που χορηγούνται κατά την περίοδο κύησης και λοχείας, για την αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων, για φάρμακα που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα φαρμακεία ή τις αποθήκες του Οργανισμού, για φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων καθώς και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, όπως ισχύει κάθε φορά.".

 
Από τα ανωτέρω αντιλαμβανόμαστε ότι, για τις ηλεκτρονικές συνταγές των εξωτερικών ασθενών που εκτελούνται στα Νοσοκομειακά Φαρμακεία του ΕΣΥ, δεδομένου ότι σε αρκετές εκτυπώσεις των συνταγών αυτών, αναγράφεται η καταβολή του 1€, άποψή μας είναι, ότι, δεν πρέπει να καταβάλλουν οι ασθενείς το 1€.

Αν ισχύει αυτή η άποψη, θα πρέπει η ΗΔΙΚΑ να τροποποιήσει την εφαρμογή της e-syntagografisis και να μην εκτυπώνεται η υποχρέωση του ασθενούς να καταβάλει το 1€ για τα φάρμακα που λαμβάνει από τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Πηγές

Δι@ύγεια
Εθνικό Τυπογραφείο

13/1/14

Προσεχώς: Μια κριτική επισκόπηση των φαρμάκων που πιθανά θα είναι κοντά μας στο άμεσο μέλλον


Στα πλαίσια της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας από την ΕΦΕ (Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία) θα δοθεί διάλεξη από τον Δρ. Κωνσταντίνο Θ. Ευθυμιόπουλο, με θέμα:

"Προσεχώς: Μια κριτική επισκόπηση των φαρμάκων που πιθανά θα είναι κοντά μας στο άμεσο μέλλον"

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 20 Ιανουαρίου 2014 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, στις 18μμ.Μπορείτε να μεταφορτώσετε την πρόσκληση στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγές

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Γραμματεία ΕΦΕ
ΕΦΕ (Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία)

10/1/14

Το σύστημα «Άτλας» υπόσχεται το τέλος των Βιβλιαρίων Ασθενείας


Στα τέλη Ιανουαρίου παρουσιάζεται επίσημα το σύστημα «Άτλας», που υπόσχεται τέλος στις ουρές για τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας.

Το σύστημα αποτελεί τα ψηφιακά ασφαλιστικά βιογραφικά όλων των πολιτών και θα διατηρεί το ασφαλιστικό ιστορικό όλων των εργαζομένων και αυτοπασχολούμενων της χώρας. Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί 144 δισ. ωρών ασφάλισης και άλλες τόσες αναμένεται να ψηφιοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

«Ήδη έχουμε ολοκληρώσει την καταγραφή όλων των έμμεσα ασφαλισμένων που ανέρχονται σε 3.181.206. Ουσιαστικά, η Ελλάδα διαθέτει πλέον το πλήρες εθνικό μητρώο ασφαλισμένων και δικαιούχων παροχών περίθαλψης. Και αυτό χωρίς καμία απογραφή» είπε σε συνέντευξη του στο ''Έθνος της Κυριακής'' ο Γιάννης Βρούτσης.

Οι αλλαγές που φέρνει το σύστημα «Άτλας»:
 • Καταργούνται όλα τα βιβλιάρια ασθενείας, όπως τα γνωρίζαμε μέχρι τώρα καθώς το υπουργείο μπορεί να γνωρίζει σε real time την ασφαλιστική ικανότητα όλων των ασφαλισμένων αλλά και των μελών των οικογενειών τους (έμμεσα ασφαλισμένοι). 
 • Από τον Μάιο μπαίνει τέλος στις ουρές για θεωρήσεις βιβλιαρίων κάθε χρόνο και στην ταλαιπωρία των ασφαλισμένων αφού θα γίνονται ηλεκτρονικά και χωρίς αυτοπρόσωπη απογραφή. 
 • Κάθε Έλληνας θα μπορεί να βλέπει ολόκληρη την ασφάλιση του στον προσωπικό υπολογιστή του. 
 • Η απονομή των συντάξεων μετατρέπεται σε μία τυπική υπόθεση λίγων ωρών ακόμη και για εκείνους που είχαν πολλές διαδοχικές αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς. 
 • Διατίθεται για πρώτη φορά πλήρες εθνικό μητρώο ασφαλισμένων και δικαιούχων παροχών περίθαλψης 
Πηγές

ΕΘΝΟΣ
ΤΑ ΝΕΑ
News+
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

9/1/14

Αποζημίωση πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου οικ. έτους 2014


Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια με ΑΔΑ: ΒΙ65Θ-ΝΓ9, με το χαρακτηρισμό "ΕΠΕΙΓΟΝ", Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ. Β3.α/οικ. 1176 και θέμα: "Αποζημίωση πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου οικ. έτους 2014".

Μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας την Απόφαση και από ΕΔΩ.

Πηγή

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Δέσποινα Μακριδάκη, Δ/ντρια Φαρμακευτικού τμήματος, "Σισμανόγλειο" ΓΝΑ, Πρόεδρος ΠΕΦΝΙ

6/1/14

Διαγραφή απαιτήσεων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3390/31-12-2013, σελίδα 47325, Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Β2.α/Γ.Π. οικ. 118526) με την οποία διαγράφονται όλα τα χρέη του ΕΟΠΥΥ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης προς τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Στην Απόφαση αναφέρεται ότι: ... Έχοντας υπόψη ... αποφασίζουμε:
 1. Τη διαγραφή των απαιτήσεων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (νομικών προσώπων και δημοσίων υπηρεσιών) Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι του ΕΟΠΥΥ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους αυτών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 ανεξαρτήτως του χρόνου τιμολόγησής τους, καθώς και των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έναντι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (νομικών προσώπων και δημοσίων υπηρεσιών) Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που προέρχονται από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες. 
 2. Την απεικόνιση του αποτελέσματος των αναφερομένων στη ανωτέρω παράγραφο διαγραφών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στους ισολογισμούς του έτους 2013 των αντίστοιχων φορέων. 
 3. Για τα διαγραφόμενα ποσά οι φορείς υποχρεούνται να ενημερώσουν τα εποπτεύοντα Υπουργεία τους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 
 4. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας δεν θα αναγνωρίζεται καμία απαίτηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από τον ΕΟΠΥΥ, ούτε θα υφίσταται αντίστοιχα υποχρέωση του ΕΟΠΥΥ και των Ασφαλιστικών ταμείων έναντι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης χρονική περίοδο. 
 5. Με μέριμνα των ΓΔΟΥ των συναρμοδίων Υπουργείων θα υποβληθούν έως 31.3.2014 στη Δ/νση Προϋπολογισμού Γεν. Κυβέρνησης τα στοιχεία των διαγραφεισών απαιτήσεων και υποχρεώσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Μπορείτε να επιλέξετε κάθε εικόνα για να τη δείτε σε μεγάλο μέγεθος.

Πηγή

Ενημέρωση  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Νίκος Λάκκας, Διευθυντής Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Γ.Ν.Α. «Ασκληπιείο Βούλας»

3/1/14

Κατανομή ποσού για αποζημίωση ενεργών εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων


Αναρτήθηκε η Απόφαση για την κατανομή του ποσού των Εφημεριών για το 2014 με ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ, 31/12/ 2013, Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.116132, με τίτλο: "Κατανομή ποσού για αποζημίωση ενεργών εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων".


Μπορείτε να μεταφορτώσετε την Απόφαση στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή 


Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Τσικαλάκη Ειρήνη, Δ/ντρια Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός"

2/1/14

Τα Πρότυπα Ασφαλείας της Χημειοθεραπείας στη Φαρμακευτική Πρακτική


Η Κλινική Φαρμακευτική είναι μια διεθνής Επαγγελματική Ομάδα με μέλη που ασχολούνται στην Κλινική Φαρμακευτική και σε συναφείς τομείς, όπως Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια και στην Έρευνα. Έχουν στόχο την καθιέρωση ενός επαγγελματικού δικτύου μεταξύ των Κλινικών Φαρμακοποιών για την ανταλλαγή εμπειριών στην παροχή βέλτιστων πρακτικών της φαρμακευτικής. Διοργανώνουν στις 28 Ιανουαρίου 2014 μια Ημερίδα με θέμα  "Chemotherapy Safety Standards in Pharmacy Practice".

Για να γίνεται μέλη (είναι Δωρεάν) συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής ΕΔΩ.

Πηγή

Clinical Pharmacy

1/1/14

Ευτυχισμένο το νέο έτος 2014!

Ευχόμαστε σε όλους και όλες σας, 
Καλή Χρονιά
Ευτυχισμένο
Δημιουργικό,
με Υγεία 
το Νέο Έτος!

Καλή Χρονιά!