17/1/14

Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β', Αρ. Φύλλου 64, 16 Ιανουαρίου 2014, η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 3457, που ρυθμίζει θέματα τιμολόγησης φαρμάκων.

Σημειώστε ότι στο Άρθρο 20 με τίτλο "Φαρμακευτικές Δαπάνες Νοσοκομείων", αναφέρεται ότι:

"Η ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας, τις ΥΠΕ και τα Νοσοκομεία σχεδιάζει και υλοποιεί σταδιακά εντός του 2014 την επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα φάρμακα που χορηγούνται στα νοσοκομεία, είτε σε εξωτερική είτε σε εσωτερική βάση, για το σύνολο των ασθενών ή για ειδικές κατηγορίες όπως οι ανασφάλιστοι και οι άποροι, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση και τον έλεγχο των φαρμακευτικών δαπανών".

 
Μπορείτε να μεταφορτώσετε το ΦΕΚ στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.  

Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο