30/1/14

Η θέση της ΠΕΦΝΙ σχετικά με τα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΥΣΥΦΑ)


Η Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (ΠΕΦΝΙ) δηλώνει τη διαφωνία της με τη διάθεση των ΜΥΣΥΦΑ από οπουδήποτε αλλού πλην του Φαρμακείου (είτε της κοινότητας είτε του νοσοκομείου). Σε έγγραφό της αναφέρει:

Τα ΜΥΣΥΦΑ διατίθενται χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής συνταγής, αλλά ως φάρμακα χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες ενδείξεις, αντενδείξεις, αλληλεπιδράσεις και δοσολογικές τροποποιήσεις για ειδικές ομάδες πληθυσμού.
Συνεπώς για την ασφαλή χρήση τους πρέπει να παρεμβάλλεται ο πλέον κατάλληλος επιστήμονας και επαγγελματίας της υγείας, ο φαρμακοποιός.
Η ανεξέλεγκτη πρόσβαση των ασθενών στα ΜΥΣΥΦΑ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του πληθυσμού, όπως εκδήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών σε παρανόηση και παραβίαση του δοσολογικού σχήματος, εκδήλωση αλληλεπιδράσεων λόγω συγχορήγησης με άλλα συνταγογραφούμενα φάρμακα ή επί εδάφους πολλαπλών παθήσεων, εκδήλωση επικίνδυνων συμβαμάτων σε λήψη από ασθενείς ειδικών ομάδων (π.χ. έγκυες, παιδιά, ηλικιωμένοι).

Επιπλέον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προκληθεί αύξηση των περιστατικών που προσέρχονται στα νοσοκομεία και να επιβαρυνθεί οικονομικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των ΜΥΣΥΦΑ θα πρέπει να διατίθενται από το φαρμακείο, με τη συμβολή, συμβουλή και παρέμβαση του φαρμακοποιού, ο δε έλεγχος της διακίνησης τους δε μπορεί παρά να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Υπουργείου Υγείας.Πηγή

ΠΕΦΝΙ