30/1/14

Επιτροπή-Ομάδα Εργασίας για τον Συντονισμό των Δράσεων σχετικά με την παρακολούθηση εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων


Συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Υγείας (ΑΔΑ: ΒΙΨ1Θ-0ΦΤ) Επιτροπή-Ομάδα Εργασίας για τον Συντονισμό των Δράσεων σχετικά με την παρακολούθηση εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων.
Τα μέλη της Επιτροπής είναι οι κατωτέρω:

α. Παπανικολάου Χριστίνα, Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας ως Πρόεδρο.
β. Σκουρολιάκου Μαρία, Συνεργάτη Υπουργού Υγείας ως μέλος.
γ. Λίτσα Παναγιώτα, Δ/ντρια Φαρμακευτικής Υπηρεσίας στον ΕΟΠΥΥ ως μέλος.
δ. Θηραίο Ελευθέριο, Γενικό Ιατρό, Γενικό Γραμματέα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών ως μέλος.
ε. Φαμέλη Αικατερίνη, Αντιπρόεδρο Ε.Ο.Φ. ως μέλος.
στ. Ασημακόπουλο Αλέξανδρο, Εκπρόσωπο ΗΔΙΚΑ ως μέλος
ζ. Ιατρού Χρήστο, Ιατρό-Νεφρολόγο, Δ/ντή Ε.Σ.Υ. στο Γ.Ν.Νίκαιας «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ως μέλος.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και η θητεία της λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το έγγραφο στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή

Δι@ύγεια