30/1/14

Διαδικασία για την χορήγηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 64, τεύχος δεύτερο, 16 Ιανουαρίου 2014, η Απόφαση αριθμ. οικ. 3457 η οποία ρυθμίζει θέματα τιμολόγησης φαρμάκων.

Στο άρθρο 11 περιγράφεται η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ προκειμένου να χορηγηθούν από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) και είναι η παρακάτω:

"O ΕΟΦ σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ εισηγείται την αναθεώρηση του καταλόγου των χορηγούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010. 
Το πρώτο μέρος του καταλόγου περιλαμβάνει φάρμακα με ένδειξη για νοσοκομειακή μόνον χρήση, τα οποία μπορούν να αποκτώνται μόνον από δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία με περισσότερα από 60 κρεβάτια. 
Τα δημόσια νοσοκομεία θα πρέπει να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι στον προϋπολογισμό τους για την κάλυψη των προϊόντων αυτών. 
Τα προϊόντα αυτά δύναται να παρέχονται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για χρήση σε ιδιωτικά νοσοκομεία με λιγότερο από 60 κρεβάτια χωρίς φαρμακείο και μόνον σε πολύ εξαιρετικές και σπάνιες περιπτώσεις δύναται να χορηγηθούν από τον ΕΟΠΠΥ στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία που διαθέτουν φαρμακείο. 
Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να προηγείται έγγραφο της Διοίκησης του Νοσοκομείου ή της Κλινικής προς τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ (με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας) στο οποίο θα τεκμηριώνεται η αδυναμία προμήθειας φαρμάκων και, αφού δοθεί εντολή από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, τα φάρμακα θα χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ."

Μπορείτε να μεταφορτώσετε όλο το έγγραφο στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.  

Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο