16/1/14

Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων


Δημοσιεύθηκε με τον χαρακτηρισμό "ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ" η Απόφαση Αριθ. Πρωτ. Υ10β/Γ.Π.113741, 24-12-2013, με θέμα "Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων".

Η απόφαση αφορά την καταβολή ενεργών εφημεριών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως 31/12/2014, για εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ημέρες εφημερίας, για περίπου χίλιους τριακόσιους πενήντα (1350) υπαλλήλους που ανήκουν στους κλάδους των Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών – Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (9.676.450,00 €) για το έτος 2014 που θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Υγείας, και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0511 και 0512 του Φορέα 210.


Μπορείτε να μεταφορτώσετε την απόφαση στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Δέσποινα Μακριδάκη, Δ/ντρια Φαρμακευτικού τμήματος, Γ.Ν.Α. "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ", Πρόεδρος ΠΕΦΝΙ