30/1/14

«ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ» ένα πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς ιατρικής, οδοντιατρικής, φαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας


Οι «ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ» είναι ένα πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς ιατρικής, οδοντιατρικής, φαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας που απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του λεκανοπεδίου Αττικής, όπως άποροι, ανασφάλιστοι, άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, κ.α., που αποφάσισε να υλοποιήσει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τα Τμήματα Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (τομέας Ψυχολογίας) του ΕΚΠΑ και τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας.

Βασικοί σκοποί του προγράμματος «ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ» είναι:

Η κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών για ιατροκοινωνική φροντίδα ατόμων, που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης δεν έχουν την απαραίτητη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν εξ ολοκλήρου την συμμετοχή τους σε αυτές.

Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, όπως δημοτικά πολυιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία, πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» και άλλων προγραμμάτων που εφαρμόζονται από τους κατά τόπους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής, μέσω της παροχής εθελοντικής εργασίας, υπηρεσιών και αγαθών, λειτουργώντας συμπληρωματικά και σε άμεση συνεργασία με τους επίσημους φορείς υγείας και πρόνοιας, χωρίς το πρόγραμμα να τους ανταγωνίζεται ή να τους υποκαθιστά.

Επιδίωξη συνεργασίας και παροχή υποστήριξης προς κάθε ανάλογη πρωτοβουλία, που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευπαθών ομάδων, μέσω της εξασφάλισης της απαραίτητης ιατροφαρμακευτικής και κοινωνικής υποστήριξης.

Διάχυση του προγράμματος εθελοντικής προσφοράς «ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ» με σκοπό την ένταξη ολοένα και περισσότερων φορέων και ατόμων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των ευπαθών ομάδων.

Την οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος «ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ» έχει αναλάβει το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, στ’ οποίο προΐσταται ο καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής κ. Γιάννης Τούντας.

Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και πως μπορείτε να γίνεται μέλη, ΕΔΩ.

Πηγή

http://www.symmaxoiygeias.uoa.gr/symmaxoi-ygeias.html