18/1/14

Συγκρότηση Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τους διαγωνισμούς της ΕΠΥ - Ορθή Επανάληψη


Η ΕΠΥ (Επιτροπή Προμηθειών Υγείας) ανάρτησε στη Δι@ύγεια Ορθή Επανάληψη για την συγκρότηση Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τους διαγωνισμούς, που πρόκειται να διενεργήσει η ΕΠΥ, για την προμήθεια φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία (ΑΔΑ: ΒΙΨΒΘ-5ΩΠ) αποτελούμενη από τους κάτωθι:
  1. κ. Θειακό Ξενοφώντα, Νοσοκομειακό Φαρμακοποιό ΕΣΥ, ∆/ντη Φαρμακευτικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. Σωτηρία ως Πρόεδρο. 
  2. κα. Μακριδάκη ∆έσποινα, Κλινικό – Νοσοκομειακό Φαρμακοποιό, ∆/ντρια Φαρμακευτικού Τμήματος ΓΝΑ Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ, ως Μέλος. 
  3. κ. Αναστόπουλο Αναστάσιο, Νοσοκομειακό Φαρμακοποιό ΕΣΥ, ∆/ντη Φαρμακευτικού Τμήματος του Ε.Ο.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ως Μέλος. 
  4. κα. Αποστολοπούλου Αναστασία, Κλινικό Νοσοκομειακό Φαρμακοποιό ΕΣΥ, ∆/ντρια Φαρμακευτικού Τμήματος του ΓΝΑ ΚΑΤ ως Μέλος. 
  5. κ. Λάκκα Νικόλαο, Νοσοκομειακό Φαρμακοποιό ΕΣΥ, ∆/ντη Φαρμακευτικού Τμήματος του Ασκληπιείου Βούλας ως Μέλος. 
  6. κα. Γενηματά ∆ήμητρα, Νοσοκομειακή Φαρμακοποιό ΕΣΥ Φαρμακευτικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» - ΕΕΣ ως Μέλος. 
  7. κ. Σταυρούλια Ευστάθιο, Προϊστάμενο Γραφείου Προμηθειών ΑΟΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ως Γραμματέα. 
Μπορείτε να μεταφορτώσετε την απόφαση στον υπολογιστή σας, από ΕΔΩ.

Πηγή