15/1/14

Σχετικά με την καταβολή του ποσού 1€ ανά συνταγή στα Νοσοκομειακά Φαρμακεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ


Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια Εγκύκλιος (02/01/14) για την παροχή διευκρινήσεων για την καταβολή του 1€ ανά συνταγή. Στην Εγκύκλιο αναφέρεται ότι:

"Της ανωτέρω καταβολής εξαιρούνται οι κατηγορίες των ασθενών της περίπτωσης Β, της παρ. 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ'αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104747 (ΦΕΚ 2883/Β/26-10-2012)".Στο ΦΕΚ 2883/Β/26-10-2012 αναφέρεται ότι:

"Δεν καταβάλλεται συμμετοχή για φάρμακα που χορηγούνται κατά την περίοδο κύησης και λοχείας, για την αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων, για φάρμακα που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα φαρμακεία ή τις αποθήκες του Οργανισμού, για φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων καθώς και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, όπως ισχύει κάθε φορά.".

 
Από τα ανωτέρω αντιλαμβανόμαστε ότι, για τις ηλεκτρονικές συνταγές των εξωτερικών ασθενών που εκτελούνται στα Νοσοκομειακά Φαρμακεία του ΕΣΥ, δεδομένου ότι σε αρκετές εκτυπώσεις των συνταγών αυτών, αναγράφεται η καταβολή του 1€, άποψή μας είναι, ότι, δεν πρέπει να καταβάλλουν οι ασθενείς το 1€.

Αν ισχύει αυτή η άποψη, θα πρέπει η ΗΔΙΚΑ να τροποποιήσει την εφαρμογή της e-syntagografisis και να μην εκτυπώνεται η υποχρέωση του ασθενούς να καταβάλει το 1€ για τα φάρμακα που λαμβάνει από τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Πηγές

Δι@ύγεια
Εθνικό Τυπογραφείο