17/2/10

Ανοικτή πρόσκληση για υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης


Την ανάπτυξη και εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης, για την πλήρη, ηλεκτρονική καταγραφή των συνταγογραφήσεων σε όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς της χώρας, προωθεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η ΓΓΕ προχώρησε ήδη στη δημοσίευση ανοικτής πρόσκλησης προς όλες τις εταιρείες, που επιθυμούν να υποβάλουν γραπτά τις προτάσεις τους, σχετικά με την υλοποίηση του έργου, δημοσιοποιώντας τις βασικές προδιαγραφές του.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:

-Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συνταγογράφησης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα απόδοσης μοναδικού κωδικού σε όλους τους ασφαλισμένους, τους ιατρούς και τα φαρμακεία, καθώς επίσης και σε κάθε συνταγή.

-Σε κάθε ιατρό και φαρμακείο θα διατεθούν μηχανήματα ανάγνωσης (scanner),, ώστε να καταγράφονται σε ηλεκτρονική μορφή οι συνταγές από τη στιγμή της έκδοσης, μέχρι την εκτέλεσή τους από το φαρμακείο.


Βασικοί Στόχοι του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης είναι:

1. Ετήσια – Μηνιαία – Εβδομαδιαία – Ημερήσια - Κατανάλωση Φαρμάκων, δηλαδή:

• ποσοτική
• κατά είδος
• κατά αξία
• λοιπές κατηγορίες

2. Πλήρης Απολογιστικός Έλεγχος και Ιχνηλάτηση κάθε συνταγής και φαρμάκου, από τον Ασφαλισμένο μέχρι τον Παραγωγό/ Εισαγωγέα/Διανομέα ανά Περιοχή και όλους τους ενδιάμεσους (π.χ. Γιατρούς,
Φαρμακοποιούς).

3. Μείωση του κόστους Φαρμακευτικής Δαπάνης

4. Η σύνδεση δαπανών για Φάρμακα με την Υγεία του πληθυσμού (πολυφαρμακία). Στόχος 3ετίας

Να προσθέσουμε εμείς σε αυτό το σημείο ότι η Ολλανδία και η Ισπανία έχουν μεγάλη εμπειρία στα συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, σε επίπεδο χώρας. Είναι σαφές ότι άλλο είναι ένα ΟΠΣΥ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας), που προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να εφαρμόσουμε στην Ελλάδα, για μια Υγειονομική Περιφέρεια που καλύπτει Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας και άλλο είναι ένα μηχανογραφικό σύστημα για ολόκληρο το Υγειονομικό Σύστημα μιας χώρας.

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να μείνει μόνο στα θέματα των συνταγών, αλλά υποχρεωτικά θα πρέπει να αφορά όλο το υγειονομικό σύστημα.

Μπορείτε να ανατρέξετε και στις αναρτήσεις της Nosfar για τη "Λευκή Βίβλο της Φαρμακευτικής" που αφορά τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων.


Πηγές

http://www.gge.gr/home/index.html

http://www.gge.gr/up/files/ele_sys_syntages.pdf

http://nosfar.blogspot.com/2010/01/10.html

http://nosfar.blogspot.com/2009_02_01_archive.html

Διαλειτουργικότητα Ηλεκτρονικών Μητρώων Υγείας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Λευκή Βίβλος της Φαρμακευτικής