15/2/10

«Κοινωνικές Επιδημίες» 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας


Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, που θα γίνει στην Αθήνα από 15-17 Μαρτίου, 2010, στις συνεδριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Divani Caravel.

Το θέμα του Συνεδρίου είναι «Κοινωνικές Επιδημίες» και τελεί υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την επιστολή καλωσορίσματος, "η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας αναδεικνύει εφέτος τις κοινωνικές, κοινοτικές και οικονομικές επιπτώσεις των γνωστών ή λιγότερο γνωστών νοσημάτων που η εξάπλωση τους έχει λάβει επιδημικές διαστάσεις στην εποχή μας.
Έτσι μεγάλη ποικιλία νοσημάτων και καταστάσεων όπως π.χ. η παχυσαρκία, η κατάθλιψη, η φυματίωση επιδρούν, με την μεγάλη συχνότητα που εμφανίζονται αλλά και με την σοβαρότητα που τα χαρακτηρίζει, στην οικονομία, στην κοινωνική συνοχή και γενικά στην λειτουργία των κοινωνιών σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
Η αντιμετώπισή τους πάλι απαιτεί συχνά πολιτικές αποφάσεις και κοινωνικές δεσμεύσεις που προφανώς προϋποθέτουν την κατανόηση των προβλημάτων τόσο στο ιατρικό - επιστημονικό πεδίο όσο και στο πολιτικό κοινωνικό επίπεδο.
Η (δι)επιστημονική – οικονομική - κοινωνική διαπλοκή που προκαλούν αυτά τα νοσήματα, η επιδημική τους έξαρση στις κοινωνίες μας και οι στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης απαιτούν μια προσέγγιση βασισμένη σε αντικειμενικότερη και περισσότερο κριτική γνώση, σε μία νέα έννοια ατομικής και συλλογικής ευθύνης και σε μία πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση του κάθε επαγγελματία υγείας με στόχο την κατανόηση της πολυπλοκότητας αυτών των νοσημάτων."

Προεγγραφές

Προεγγραφές μεμονωμένων συνέδρων μπορούν να γίνουν έως και τις 9 Μαρτίου 2010

Οι προεγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε on - line, είτε με αποστολή του Δελτίου εγγραφής στο e-mail ή στο φαξ του Τμήματος Εγγραφών της εταιρείας οργάνωσης του συνεδρίου.

C&C International Α.Ε.
Professional Congress Organiser
Πιερίας 1Α, 144 51 Μεταμόρφωση
Τηλ.: 210 6889 130, Φαξ: 210 6844 777
e-mail Εγγραφών: regpublichealthcongress@candc-group.com

Εγγραφές

Μετά τις 9 Μαρτίου 2010 εγγραφές θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του συνεδρίου, η οποία θα λειτουργεί στο συνεδριακό χώρο, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου.


Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι οι εξής:

1. Κοινωνικές Επιδημίες
2. Πολιτικές Δημόσιας Υγείας
3. Προαγωγή Υγείας
4. Κοινωνικοί Καθοριστές Υγείας
5. Επιδημιολογία και Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων
6. Διαβήτης - Παχυσαρκία
7. Μη μεταδοτικά νοσήματα (Καρκίνοι, Καρδιαγγειακά)
8. Εμβόλια: Προοπτικές, Εφαρμογές
9. Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία
10. Πράσινη Οικονομία (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-Οικολογική Δόμηση)
11. Ανισότητες στην Υγεία
12. Πολιτικές Ψυχικής Υγείας - Εθισμός
13. Φάρμακα και Δημόσια Υγεία
14. Μικροβιακή Αντοχή - Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις
15. Διατροφή - Ασφάλεια Τροφίμων
16. Μετακινούμενοι Πληθυσμοί και Δημόσια Υγεία
17. Ταξιδιωτική Ιατρική
18. Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός - Υλοποίηση, Εφαρμογή
19. Επαγγελματική Υγεία
20. Διαχείριση Κρίσεων στη Δημόσια Υγεία
21. Ποιότητα στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Αξιολόγηση και Στάθμιση)
22. Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Υγεία

Ειδικά Φροντιστήρια

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα διεξαχθούν Εκπαιδευτικά Φροντιστήρια με εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με τη Δημόσια Υγεία.

Τα φροντιστήρια απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (40 άτομα / φροντιστήριο).

Το κόστος συμμετοχής για κάθε εκπαιδευτικό ανέρχεται στα 40 €. Θα τηρηθεί προτεραιότητα στις δηλώσεις συμμετοχής και θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η εγγραφή στο Συνέδριο αποτελεί προϋπόθεση παρακολούθησης του φροντιστηρίου. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης κάποιου φροντιστηρίου σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων.