12/1/10

10ος Μαραθώνιος για τη Διασυνδεσιμότητα των Πληροφοριακών Εφαρμογών στην Υγεία


Το IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) έχει σκοπό να βελτιώσει τον τρόπο που υπολογιστικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ανταλλάσουν πληροφορίες.

Συστήματα που υποστηρίζουν τα IHE Integration Profiles συνεργάζονται καλύτερα, είναι ευκολότερο να εφαρμοσθούν και να βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες πιο αποτελεσματικά.

Τα διάφορα Profiles περιγράφουν κλινικές χρήσεις, περιπτώσεις διαχείρισης πληροφοριών και προσδιορίζουν το πως πρέπει να χρησιμοποιούνται τα υφιστάμενα πρότυπα (HL7, DICOM, κτλ ,...) για την αντιμετώπισή τους.

Ο 10ος Μαραθώνιος για τη Διασυνδεσιμότητα των Πληροφοριακών Εφαρμογών στην Υγεία, γνωστός ως IHE Connectathon, θα πραγματοποιηθεί στο Bordeaux της Γαλλίας 12-16 Απριλίου 2010.

Περισσότεροι από 300 επιστήμονες πληροφορικής από 90 εταιρείες αναμένονται για την φετινή εκδήλωση. Θα πάρουν μέρος σε ένα εντατικό, πέντε ημερών διάρκειας «Μαραθώνιο» για τη δοκιμή της διαλειτουργικότητας των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται σε συστήματα πληροφοριών για την υγεία.

Κατά τη διάρκεια του "Μαραθωνίου" IHE Connectathon όλες οι επιχειρήσεις πληροφορικής που εφαρμόζουν τις IHE Τεχνικές προδιαγραφές και τις διαδικασίες που αναφέρονται και στις "Λευκές Βίβλους" στον τομέα των λογισμικών τους, έχουν μια μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσουν τις εφαρμογές τους με τα συστήματα και λογισμικά από άλλους προμηθευτές σε ένα πραγματικό περιβάλλον διαλειτουργικότητας.

Σύμφωνα με τους παρόχους εφαρμογών για την υγεία, που έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες Connectathons, "το κόστος για τον προσδιορισμό και την επίλυση ενός σφάλματος κατά τη διάρκεια μιας Connectathon είναι περίπου 10 φορές μικρότερο από το κόστος ενός σφάλματος που προσδιορίζεται στο χώρο που λειτουργεί σε πραγματικές συνθήκες μία εφαρμογή"

Τα αποτελέσματα της Connectathon θα δημοσιευθούν στην IHE-Europe (...και στη Nosfar ;)


Πηγές

EAHP

IHE Europe

http://nosfar.blogspot.com/2009/02/blog-post_4354.html