30/3/15

Εκδηλώσεις για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες και την Παιδιατρική Ανοσολογία


Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (22-29 Απριλίου) και της Διεθνούς Ημέρας για την Ανοσολογία, διοργανώνονται εκδηλώσεις γενικότερου ενδιαφέροντος για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες.

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης», στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας & Ασκληπιού, Αθήνα, 25 Απριλίου 2014, 02.00 – 05.00 μ.μ. και

το 4ο Συμπόσιο για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες - Παιδιατρική Ανοσολογία στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κτήριο «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας & Σίνα, Αθήνα στις 25 Απριλίου 2014, 05.00 – 08.30 μ.μ.


23/3/15

Παράταση Θητείας του Επικουρικού Προσωπικού μέχρι τις 31/12/2015


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4320/2015, ΦΕΚ τεύχος Α', Αρ. φύλλου 29, 19 Μαρτίου 2015,  με θέμα:

"Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις".

Στο άρθρο 39 παρ 3 αναφέρεται ότι η θητεία των επικουρικών υπαλλήλων παρατείνεται μέχρι τις 31/12/2015

Ο Νόμος αυτός ενδιαφέρει αρκετούς Επικουρικούς Φαρμακοποιούς, των οποίων η θητεία μπορεί να λήγει πριν την 31/12/15.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το έγγραφο στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Πηγή

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: Στάθης Σπυρόπουλος, Επικ. Φαρμακοποιός, Γ.Π.Ν.Τρίπολης

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου της ΠΕΦΝΙ,"Κλινικές Δεξιότητες των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στις Υπηρεσίες Υγείας"


Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. με θέμα:

«Κλινικές Δεξιότητες των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στις Υπηρεσίες Υγείας»

θα πραγματοποιηθεί στις 23-26 Απριλίου 2015 στο ξενοδοχείο «Macedonia Palace» στην Θεσσαλονίκη.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να δηλώσουν συμμετοχή στην ΠΕΦΝΙ (τηλ. 210-7753104) μέχρι τις 7-4-2015.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να αναρτήσουν εργασίες τους με τη μορφή Πόστερ σε ειδικό χώρο που θα υπάρχει στο συνέδριο, παρακαλούμε να αποστείλουν στο e-mail της ΠΕΦΝΙ το σχετικό abstract μέχρι τις 30/3/2015.

19/3/15

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την καταβολή των απλήρωτων εφημεριών των ετών 2012, 2013, 2014


Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ, τεύχος Β', Αρ. Φύλλου 382, 19 Μαρτίου 2015, για την καταβολή των απλήρωτων εφημεριών των ετών 2012, 2013, 2014.

Στο ΦΕΚ αναφέρεται ότι:

Α) Καθορίζουμε ως ΚΑΕ του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε βάρος των οποίων πραγματοποιείται η εκκαθάριση και πληρωμή

α) των εφημεριών των ιατρών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ τρέχοντος έτους και των οικονομικών ετών 2012, 2013 και 2014, καθώς και

β) των πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέρω φορέων, των οικονομικών ετών 2012, 2013 και 2014, τους παρακάτω:

18/3/15

«Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του φαρμακοποιού», εκδήλωση της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (Ε.Φ.Ε.)


Η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία (Ε.Φ.Ε.) συμμετέχει με στρογγυλό τραπέζι στο HELLAS PHARM 2015 (www.hellaspharm.gr) και σας καλεί να το παρακολουθήσετε την Κυριακή 22-Μαρτίου 2015, Αίθουσα Ε2.

Πρόγραμμα στρογγυλού τραπεζιού της Ε.Φ.Ε.

17:00-19:00
Στρογγυλό τραπέζι «Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του φαρμακοποιού»
Διοργάνωση: Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία

Προλογίζει ο κ. Κωνσταντίνος Δεμέτζος, καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (Ε.Φ.Ε.)

Συντονίστρια: Άννα Τσαντίλη-Κακουλίδου, καθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας / Φαρμακευτικής Ανάλυσης Πανεπιστημίου Αθηνών

Συμμετέχουν: Ιωάννα Χήνου, καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακευτική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
«Η εκπαίδευση στην ορθή χρήση των ΜΥΣΥΦΑ και φυσικών προϊόντων».

Σοφία Χατζηαντωνίου, επίκουρη καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
«Εφαρμογή της επιμόρφωσης στο εργαστήριο του φαρμακείου»

12/3/15

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός της ΕΠΥ για την προμήθεια 51 δραστικών ουσιών


Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με Αρ. Διακήρυξης: 4Φ/2013, ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την προμήθεια φαρμάκων [πενήντα μια (51) δραστικών ουσιών] CPV: 33690000-3.

Αντικείμενο του διαγωνισμού:  Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με την διαδικασία συμφωνίας πλαισίου, με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ανά δραστική ουσία, μορφή χορήγησης και περιεκτικότητας του κάθε φαρμάκου, για την προμήθεια ΦΑΡΜΑΚΩΝ με:

Α) Ένα (1) μειοδότη, ανά δραστική ουσία, μορφή χορήγησης και περιεκτικότητας του κάθε φαρμάκου, για τις δραστικές ουσίες που θα προσφέρουν έως τρείς (3) Οικονομικοί Φορείς,

Β) Τρείς (3) μειοδότες ανά δραστική ουσία, μορφή χορήγησης και περιεκτικότητας του κάθε φαρμάκου, για τις δραστικές ουσίες που θα προσφέρουν μέχρι πέντε (5) Οικονομικοί Φορείς

Γ) Πέντε (5) μειοδότες, ανά δραστική ουσία, μορφή χορήγησης και περιεκτικότητας του κάθε φαρμάκου, για τις δραστικές ουσίες που θα προσφέρουν άνω των πέντε (5) Οικονομικών Φορέων

10/3/15

Εκδήλωση της ΠΕΦ για τις Επιθεωρήσεις των Φαρμακείων και την Εθνική Πολιτική Φαρμάκου


Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (ΠΕΦ), διοργανώνει σε συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής (ΦΣΑ), επιστημονική εκδήλωση, το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 (ώρες 10:30 - 14:30), στα πλαίσια του Φαρμακευτικού Συνεδρίου / Έκθεσης «Hellas Pharm» (21 & 22 Μαρτίου).

Το συνέδριο διοργανώνεται στο συνεδριακό κέντρο HELEXPO MAROUSSΙ, Κηφισίας 39, Μαρούσι.

Η παραπάνω εκδήλωση περιλαμβάνει δύο στρογγυλά τραπέζια:
  • Επιθεώρηση φαρμακείων 
  • Εθνική πολιτική φαρμάκου: Καινοτόμα, ορφανά, γενόσημα, μη αποζημιούμενα φάρμακα 

9/3/15

Οι νέες Διοικήσεις σε ΕΟΦ, ΕΠΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ και Επιτροπές Φαρμάκων


Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδόθηκε Δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοινώθηκαν οι νέες Διοικήσεις σε Εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου.

Η στελέχωση των φορέων είναι:

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) 

Πρόεδρος 
Κατερίνα Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Α΄ Αντιπρόεδρος 
Δέσποινα Μακριδάκη, MSc Κλινικός Φαρμακοποιός ΕΚΠΑ, Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Διευθύντρια ΕΣΥ, Διευθύντρια Ενοποιημένου Φαρμακείου «ΓΝΑ Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμινγκ»

4/3/15

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (ΠΕΦΝΙ) - Θεσσαλονίκη 23-26 Απριλίου 2015


Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) διοργανώνει το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών.

Το θέμα του συνεδρίου είναι "Κλινικές Δεξιότητες των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στις Υπηρεσίες Υγείας".


Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο "MACEDONIA PALLACE" στην Θεσσαλονίκη, 23-26 Απριλίου 2015.

3/3/15

Προνοιακοί ασθενείς, Συνταγογράφηση, ΗΔΙΚΑ: ένας ακόμη Γόρδιος δεσμός


Στην ιστοσελίδα ONMED.GR δημοσιεύθηκε άρθρο το οποίο αναφέρεται στο γεγονός ότι έναν (ακόμη) γόρδιο δεσμό καλείται να λύσει η νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας, συνεπικουρούμενη αυτή την φορά από τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, οι οποίοι επιθυμούν να βοηθήσουν στη δύσκολη κατάσταση.

Πρόκειται για το κομμάτι που αφορά στους Προνοιακούς Ασθενείς, οι οποίοι, με αφορμή την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ που αναφέρει πως θα λαμβάνουν εφεξής τα φάρμακά τους μόνο από το ΕΣΥ, βρίσκονται εκτεθειμένοι και ενδεχομένως ακάλυπτοι.