23/3/15

Παράταση Θητείας του Επικουρικού Προσωπικού μέχρι τις 31/12/2015


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4320/2015, ΦΕΚ τεύχος Α', Αρ. φύλλου 29, 19 Μαρτίου 2015,  με θέμα:

"Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις".

Στο άρθρο 39 παρ 3 αναφέρεται ότι η θητεία των επικουρικών υπαλλήλων παρατείνεται μέχρι τις 31/12/2015

Ο Νόμος αυτός ενδιαφέρει αρκετούς Επικουρικούς Φαρμακοποιούς, των οποίων η θητεία μπορεί να λήγει πριν την 31/12/15.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το έγγραφο στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Πηγή

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: Στάθης Σπυρόπουλος, Επικ. Φαρμακοποιός, Γ.Π.Ν.Τρίπολης