18/3/15

«Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του φαρμακοποιού», εκδήλωση της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (Ε.Φ.Ε.)


Η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία (Ε.Φ.Ε.) συμμετέχει με στρογγυλό τραπέζι στο HELLAS PHARM 2015 (www.hellaspharm.gr) και σας καλεί να το παρακολουθήσετε την Κυριακή 22-Μαρτίου 2015, Αίθουσα Ε2.

Πρόγραμμα στρογγυλού τραπεζιού της Ε.Φ.Ε.

17:00-19:00
Στρογγυλό τραπέζι «Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του φαρμακοποιού»
Διοργάνωση: Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία

Προλογίζει ο κ. Κωνσταντίνος Δεμέτζος, καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (Ε.Φ.Ε.)

Συντονίστρια: Άννα Τσαντίλη-Κακουλίδου, καθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας / Φαρμακευτικής Ανάλυσης Πανεπιστημίου Αθηνών

Συμμετέχουν: Ιωάννα Χήνου, καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακευτική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
«Η εκπαίδευση στην ορθή χρήση των ΜΥΣΥΦΑ και φυσικών προϊόντων».

Σοφία Χατζηαντωνίου, επίκουρη καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
«Εφαρμογή της επιμόρφωσης στο εργαστήριο του φαρμακείου»Η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία (Ε.Φ.Ε) είναι η Επιστημονική Εταιρεία όλων των Ελλήνων Φαρμακοποιών, ανεξαρτήτως επαγγελματικής δραστηριότητας, με μόνους σκοπούς την προαγωγή της Φαρμακευτικής επιστήμης.

Οι δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των μελών της Ε.Φ.Ε. σχετίζονται άμεσα με θέματα που αφορούν το φάρμακο:

  • στην απομόνωση ή στην σύνθεση και ημισύνθεση νέων βιοδραστικών μορίων, 
  • στην μορφοποίηση τους, 
  • στους ελέγχους αποτελεσματικότητας τους και 
  • στη μετεγκριτική πορεία του τελικού φαρμακευτικού προϊόντος η οποία σχετίζεται και με την ασφάλεια του μέσω της επιστήμης της Φαρμακοεπαγρύπνησης. 

Επίσης στα νέα πεδία έρευνας στον γενικότερο τομέα της υγείας, φιλοδοξούμε η Ε.Φ.Ε. να αποτελέσει τον επιστημονικό πυλώνα έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των συναδέλφων και ιδιαίτερα των νέων.

Η Ε.Φ.Ε. ιδρύθηκε το 1932 και η ιστορία της ταυτίζεται και συμπορεύεται με την εξέλιξη της Φαρμακευτικής επιστήμης στην Ελλάδα.

Η Ε.Φ.Ε. από τις 20 Σεπτεμβρίου 2012 είναι μέλος της μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Φαρμακευτικών Επιστημών (EuropeanFederationofPharmaceuticalSciences, EUFEPS) και συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις της Φαρμακευτικής Επιστήμης και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασικοί στόχοι της Ε.Φ.Ε είναι:

I. η ανάδειξη του επιστημονικού ρόλου του Έλληνα Φαρμακοποιού.
II. η ανάπτυξη διαύλου επικοινωνίας με τους θεσμικούς φορείς της υγείας, και η λειτουργία της και ως συμβούλου της πολιτείας σε θέματα που αφορούν στο φάρμακο, που θεμελιώνονται και αναπτύσσονται επιστημονικά για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
III. η συμμετοχή της στα διεθνή και Ευρωπαϊκά δρώμενα (EUFEPS, FIP) που αφορούν στην Φαρμακευτική Επιστήμη και στο Φάρμακο
IV. και τέλος η επιστημονική αφύπνιση και ενημέρωση του Έλληνα Φαρμακοποιού με βάσει το διεθνές και Ευρωπαϊκό πλαίσιο των Επιστημών της Υγείας και της Ζωής.

Πηγή

ΕΦΕ