19/3/15

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την καταβολή των απλήρωτων εφημεριών των ετών 2012, 2013, 2014


Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ, τεύχος Β', Αρ. Φύλλου 382, 19 Μαρτίου 2015, για την καταβολή των απλήρωτων εφημεριών των ετών 2012, 2013, 2014.

Στο ΦΕΚ αναφέρεται ότι:

Α) Καθορίζουμε ως ΚΑΕ του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε βάρος των οποίων πραγματοποιείται η εκκαθάριση και πληρωμή

α) των εφημεριών των ιατρών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ τρέχοντος έτους και των οικονομικών ετών 2012, 2013 και 2014, καθώς και

β) των πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέρω φορέων, των οικονομικών ετών 2012, 2013 και 2014, τους παρακάτω:ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 15−210 και 15−260: ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΔΥ αντίστοιχα

ΚΑΕ 2812 «Επιχορήγηση φορέων υγείας για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού (ιατροί ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, πανεπιστημιακοί, επικουρικοί, κλπ)» και τη μεταφορά σε αυτόν των πιστώσεων του ΚΑΕ 0562 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των αντίστοιχων Ειδικών φο ρέων οικονομικού έτους 2015.

ΚΑΕ 2813 «Επιχορήγηση φορέων υγείας για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, παρελθόντων ετών» και τη μεταφορά σε αυτόν των πιστώσεων του ΚΑΕ 9511 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των αντίστοιχων Ειδικών φορέων οικονομικού έτους 2015.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο