30/1/15

Ενεργοποιήθηκε ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας από τον ΕΟΠΥΥ


Ο ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με προηγούμενες ανακοινώσεις του, στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους ασφαλισμένους και τους παρόχους υγείας από σήμερα διαθέτει τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά οι ασφαλισμένοι για όλες τις υπηρεσίες που έχουν λάβει και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν από τις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και τους συμβεβλημένους παρόχους.

Η πληροφορία έχει συγκεντρωθεί ιστορικά από τα στοιχεία που καταθέτουν οι πάροχοι και οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να αποδοθούν αντίστοιχες παροχές σε εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ).

22/1/15

Η νέα διαδικασία συνταγογράφησης για κατόχους Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας


Με εγκύκλιο το Υπουργείο Υγείας (Aρ. πρωτ.: Α3γ/οικ.5640/21.1.2015, ΑΔΑ:Ψ09ΚΘ-Α78) κάνει γνωστό ότι στο πλαίσιο εφαρμογής σχετικής Υπουργικής Απόφασης (139491/06 ΦΕΚ 1747/τ.Β΄/30-11-2006) και προκειμένου να εφαρμοστεί ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στους κατόχους Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας, θα ακολουθείται νέα διαδικασία συνταγογράφησης.

Κανόνες εκτέλεσης

Η εκτέλεση των συνταγών αυτών θα γίνεται μόνο από φαρμακεία των Δημοσίων Νοσοκομείων. Ειδικότερα, θα γίνεται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, στα οποία υπηρετούν οι ιατροί που έχουν προβεί στην συνταγογράφηση, καθώς και από τα νοσοκομεία αναφοράς, σύμφωνα με την αριθμ. Γ3α/οικ.3579/14-01/2015 (ΦΕΚ 93 τ. Β'/20-01-2015), των κέντρων υγείας/μονάδων υγείας των ΠΕΔΥ, εφόσον η συνταγογράφηση έχει γίνει από ιατρούς των μονάδων αυτών.

21/1/15

Διακήρυξη ΕΠΥ 4Φ/2013 για την προμήθεια 51 δραστικών ουσιών φαρμάκων


Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η διακήρυξη για ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με τις διαδικασίες για την προμήθεια 51 δραστικών ουσιών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.229.620,80 €, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προοριζόμενα για τα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης από τον διαγωνισμό θα αναδειχθεί:

Α) Ένας (1) μειοδότης, ανά δραστική ουσία, μορφή χορήγησης και περιεκτικότητας του κάθε φαρμάκου, για τις δραστικές ουσίες που θα προσφέρουν έως τρεις (3) Οικονομικοί Φορείς,
Β) Τρεις (3) μειοδότες ανά δραστική ουσία, μορφή χορήγησης και περιεκτικότητας του κάθε φαρμάκου, για τις δραστικές ουσίες που θα προσφέρουν μέχρι πέντε (5) Οικονομικοί Φορείς
Γ) Πέντε (5) μειοδότες, ανά δραστική ουσία, μορφή χορήγησης και περιεκτικότητας του κάθε φαρμάκου, για τις δραστικές ουσίες που θα προσφέρουν άνω των πέντε (5) Οικονομικών Φορέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ΠΔ 60/07».

«Μετά το πτυχίο τι;», Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδος


Το Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδος αποτελεί μια πρωτοβουλία φοιτητών Φαρμακευτικής που γεννήθηκε με αφορμή το ερώτημα «Μετά το πτυχίο τι;».

Σκοπός του είναι να παρουσιάσει στους εν δυνάμει κατόχους ενός πτυχίου Φαρμακευτικής τις επαγγελματικές δυνατότητες που τους δίνονται, τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν, τις κινήσεις στις οποίες έχουν ήδη προβεί επαγγελματίες του χώρου και που ένας αυριανός Φαρμακοποιός μπορεί να μιμηθεί, να καταργήσει ή να βελτιώσει.

Το συνέδριο αυτό θα περιλαμβάνει ομιλίες και στρογγυλά τραπέζια από άτομα που ανήκουν και δραστηριοποιούνται στον Φαρμακευτικό Χώρο, πρόθυμοι να μεταφέρουν την εικόνα του σε φοιτητικό κοινό.

20/1/15

Δωρεάν διάθεση των αντιικών φαρμάκων οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη


Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια Εγκύκλιος που αναφέρεται στη Δωρεάν διάθεση των αντιικών φαρμάκων οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη.

Στην Εγκύκλιο αναφέρεται ότι στα πλαίσια της εξασφάλισης διαθεσιμότητας αντιϊκών φαρμάκων που χορηγούνται με σκοπό την αποτροπή εμφάνισης επιπλοκών από τη γρίπη σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, διευκρινίζεται ότι και κατά τη φετινή ενδημική περίοδο της γρίπης ισχύει η διαδικασία και οι προϋποθέσεις δωρεάν διάθεσης αντιικών φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

18/1/15

Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα έκδοσης και εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων σε δικαιούχους Πρόνοιας στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση


Από την Πέμπτη 15/01/2015 ενεργοποιήθηκε στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η δυνατότητα έκδοσης και εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων σε δικαιούχους Πρόνοιας, κατόχους βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας.

Στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης αναφέρεται ότι οι συνταγές αυτές εκδίδονται σε νοσοκομεία και ΠΕΔΥ και εκτελούνται μόνο σε νοσοκομειακά φαρμακεία. Προκειμένου οι ιατροί να συνταγογραφήσουν στους δικαιούχους Πρόνοιας θα πρέπει να επιλέξουν ως φορέα το "Ταμείο Πρόνοιας".

Επίσης αναφέρεται ότι προσωρινά οι συνταγές αυτές θα εκτελούνται μόνο μέσω της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και όχι μέσω ΑΡΙ.

7/1/15

Εξωνοσοκομειακές & Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις - Σύγχρονη Αντιμετώπιση


Η Εταιρεία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διοργανώνει το Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015, στο Ξενοδοχείο Du Lac, στα Ιωάννινα, επιστημονική Ημερίδα Λοιμώξεων.

Η Ημερίδα θα επικεντρωθεί στις Εξωνοσοκομειακές & Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις και την σύγχρονη αντιμετώπισή τους με ανάπτυξη θεμάτων όπως:
  • ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, 
  • μηχανισμοί ανάπτυξης αντοχής στα αντιβιοτικά, 
  • αντιμετώπιση λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, 
  • πρόληψη λοιμώξεων σε σπληνεκτομηθέτες ή υπό Χ/θ ασθενείς, 
  • διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και ηλεκτρολυτικές διαταραχές που οφείλονται στα αντιβιοτικά

4/1/15

Κατανομή ποσού για αποζημίωση Εφημεριών του 2015


Δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση για την κατανομή του ποσού των Εφημεριών για το έτος 2015.
Μπορείτε να μεταφορτώσετε την Απόφαση στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ ή από ΕΔΩ.

Απ' ότι φαίνεται, τα ποσά έχουν περικοπεί κατά 20%.

Πηγή

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: Δημήτρης Σολινταδάκης, Επικ. Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης