23/5/14

1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.)


Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.) διοργανώνει το 1ο της Συνέδριο την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014, στην Αθήνα. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Kτίριο Κωστή Παλαμά, Ακαδημίας 48 και Σίνα

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι ΕΔΩ.

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.) είναι επιστημονική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το έτος 1991 με έδρα την Αθήνα. Η επωνυμία της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. είναι: Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής. Η αγγλική της επωνυμία είναι: Hellenic Society of Pharmaceutical Medicine
Σκοποί της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. είναι: 
  • Η προαγωγή και η ανάπτυξη των επιστημονικών εν γένει δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη φαρμακευτική βιομηχανία και ιδίως την κλινική έρευνα, τις κανονιστικές υποθέσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη και κυκλοφορία των φαρμακευτικών σκευασμάτων και η φαρμακοεπαγρύπνηση. 
  • H προαγωγή και κατοχύρωση της επιστημονικής και επαγγελματικής εξελίξεως των μελών της. 
  • Η ανάπτυξη και καλλιέργεια των σχέσεων και επαφών με κρατικές υπηρεσίες, διακρατικούς οργανισμούς, άλλες επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 
  • Η οργάνωση εθνικών και διεθνών ημερίδων-συμποσίων και συνεδρίων. 
  • Η συμμετοχή δια αντιπροσώπων της σε επιστημονικές εταιρείες συναφούς αντικειμένου στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 
Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. δέχεται ως μέλη ιατρούς, φαρμακοποιούς ή πτυχιούχους βιολογικών επιστημών, οι οποίοι ασχολούνται με κλινικές μελέτες (έρευνα), φαρμακοεπαγρύπνηση, εγκρίσεις φαρμάκων, κ.λπ. 

Μπορείτε κι εσείς να γίνετε μέλος της ΕΛ.Ε.Φ.Ι., εφόσον έχετε τις απαραίτητες προϋποθέσεις, συμπληρώνοντας την αίτηση υποψηφιότητας μέλους. 

Για να επικοινωνήσετε με την ΕΛ.Ε.Φ.Ι. για περισσότερες πληροφορίες, ή να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες ΕΔΩ.

Πηγή

Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής