24/5/14

Νέος Θετικός Κατάλογος Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν 3816/2010


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος Θετικός Κατάλογος Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν 3816/2010.

Ο κατάλογος καταρτίστηκε από την Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Θετικού Καταλόγου. 


Η νέα αυτή θετική λίστα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1277, τεύχος Β, στις 20 Μαΐου 2014 και καταργεί την υπ’ αριθ. οικ. 14228 (ΦΕΚ 329/Β/13−02−2014), Υπουργική Απόφαση. 

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ


Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο