17/5/14

Τα Πρότυπα για την Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Πρακτική στην Ευρώπη


Ένα ισχυρό σύνολο Προτύπων για την Νοσοκομειακή Φαρμακευτική πρακτική στην Ευρώπη συμφωνήθηκε σε διεθνή Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Τα Πρότυπα αυτά πρέπει να τηρούνται σε όλα τα Ευρωπαϊκά Συστήματα Υγείας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής, αποτελεσματική και βέλτιστη χρήση των φαρμάκων σε συνεργασία με διεπιστημονικές ομάδες.

Τα Πρότυπα που συμφωνήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική, που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 15 Μαΐου, την παρακολούθησαν περισσότερα από 100 άτομα. Τα Πρότυπα αυτά έγινα σε συνεργασία με τις Εθνικές Ενώσεις της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, Ευρωπαϊκές Ομάδες Ασθενών, Οργανώσεις Ιατρών και Νοσηλευτικές Οργανώσεις. Οι ίδιες οργανώσεις, στη συνέχεια έδωσαν την τελική έγκρισή τους από κοινού σε κάθε δήλωση ξεχωριστά σε μια σταθμισμένη μέθοδο ψηφοφορίας στην εκδήλωση της Συνόδου.

Μια πλήρης περίληψη της διαδικασίας της Διάσκεψη και της διαμόρφωσης των καταστάσεων θα δημοσιευθεί στο European Journal of Hospital Pharmacy.

Τα αποτελέσματα της Συνόδου είναι ΕΔΩ .

Τα Πρότυπα της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής πρακτικής είναι διαθέσιμα ΕΔΩ .

Πηγές

EAHP
European Hospital Pharmacy blog