27/5/14

Παρέμβαση της ΠΕΦΝΙ για τη διαδικασία προμήθειας φαρμάκων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ


Η ΠΕΦΝΙ έστειλε προς τον Υπουργό Υγείας κ. Αδωνι- Σπυρίδωνα Γεωργιάδη και στον Γεν.Γραμματέα Υ.Υ. κ. Πελοπίδα Καλλίρη, έγγραφο με θέμα: "Διαδικασία Προμήθειας Φαρμάκων στα Νοσοκομεία".

Στο έγγραφο η ΠΕΦΝΙ αναφέρει ότι:

ύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με αφορμή ειδικά το τελευταίο έγγραφο της ΕΠΥ και λαμβάνοντας υπ’ όψη τη λήξη των συμβάσεων που προέκυψαν από τους διαγωνισμούς ΕΠΥ 2/2011, καθώς και τις μικρές ποσότητες φαρμάκων του διαγωνισμού ΕΠΥ 3/2011, παρακαλούμε να διευκρινίσετε άμεσα την ακριβή διαδικασία προμήθειας φαρμάκων που θα πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου τα νοσηλευτικά ιδρύματα να καλύψουν τις ανάγκες τους, έτσι ώστε η λειτουργία τους να συνεχιστεί απρόσκοπτα και σύννομα. 

Μέχρι απαντήσεώς σας, με τα σημερινά δεδομένα δεν θα είναι δυνατή η παραγγελία φαρμάκων από τα φαρμακευτικά τμήματα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των νοσηλευομένων ασθενών".

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο ΕΔΩ.

Πηγή

ΠΕΦΝΙ