18/12/13

Τροπολογία για την κινητικότητα του προσωπικού των Νοσοκομείων στο ΕΣΥ και ρυθμίσεις για Επιτροπές Εγκρίσεων Φαρμάκων του Ν.3918/2011


Κατατέθηκε στο προς ψήφιση Νομοσχέδιο "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις", τροπολογία του Υπουργείου Υγείας για θέματα μεταθέσεων, μετατάξεων, αποσπάσεων προσωπικού ΕΣΥ και ρυθμίσεις για Επιτροπές Εγκρίσεων Φαρμάκων των διατάξεων του Ν.3918/2011.

Πηγή

Βουλή των Ελλήνων