19/12/13

Συμπεράσματα από την Ημερίδα του ΕΟΦ με θέμα: 'Στην εποχή της Φαρμακοεπαγρύπνησης'


Την σημασία της ασφάλειας των φαρμάκων και τη νέα νομοθεσία για τη Φαρμακοεπαγρύπνηση παρουσίασε ο ΕΟΦ σε εκπαιδευτική ημερίδα «Στην εποχή της Φαρμακοεπαγρύπνησης», που διοργάνωσε την Τετάρτη, στο πλαίσιο της δέσμευσης του για την προώθηση του θεσμού της Φαρμακοεπαγρύπνησης και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Φαρμακοεπαγρύπνηση είναι η συνεχής επιτήρηση της ασφάλειας των φαρμάκων και η λήψη μέτρων για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Με αφορμή τη νέα Νομοθεσία για αυστηρότερη μετεγκριτική επιτήρηση και επαγρύπνηση, ο ΕΟΦ ως αρμόδια αρχή για το σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών (ΤΑΕ) του ΕΟΦ και η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης (ΕΦΑΡ), ενημέρωσαν και υπενθύμισαν στους επαγγελματίες υγείας τη μεγάλη σημασία της παρακολούθησης της ασφάλειας των φαρμάκων με την αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών μέσω της Κίτρινης Κάρτας.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες Φαρμακοεπαγρύπνησης στις οποίες συμμετέχει ο ΕΟΦ, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες για τις αλλαγές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, με την οποία υπάρχει ήδη πλήρης εναρμόνιση με την εθνική, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων φαρμακοεπαγρύπνησης.

Οι κύριες αλλαγές που προκύπτουν από την νομοθεσία σε ότι αφορά την Κίτρινη Κάρτα, η οποία είναι το μέσο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων, είναι: 
  • Να αναφέρονται, εκτός από τις νέες, και οι ήδη γνωστές και καταγεγραμμένες ανεπιθύμητες ενέργειες, προκειμένου να τροποποιούνται αναλόγως τα στοιχεία που συνοδεύουν τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων. 
  • Οι καταναλωτές (ασθενείς, συγγενείς) μπορούν να αναφέρουν απευθείας στις ρυθμιστικές αρχές (ΕΟΦ) πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμη και αν δεν συνοδεύονται από ιατρική επιβεβαίωση. 
  • Τα φάρμακα υπό συμπληρωματική παρακολούθηση θα παρακολουθούνται με ιδιαίτερη προσοχή από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές με τη σήμανση : 
▼ «Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση»

Το μαύρο σύμβολο (ανεστραμμένο μαύρο τρίγωνο) θα εμφανίζεται στις πληροφορίες προϊόντος για τα φάρμακα που τελούν υπό στενή συμπληρωματική παρακολούθηση, με στόχο την καταγραφή των αναφορών πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Δημήτριος Λιτζέρης τόνισε ότι «στόχος μας είναι το μήνυμα για την αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών να φτάσει στον ιατρικό κόσμο και σε όλους τους επαγγελματίες υγείας και να υπάρξει μεγαλύτερη ανταπόκριση στη χρήση της Κίτρινης Κάρτας. Με αφορμή τη νέα νομοθεσία και την τάση στην ΕΕ για αυστηρότερη επιτήρηση, θα συνεχίσουμε την προώθηση του θεσμού στους εμπλεκόμενους φορείς. »

Οι ομιλητές τόνισαν το θέμα της υποαναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών στην Ελλάδα και κάλεσαν τους εμπλεκόμενους να αυξήσουν τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας.

Στην ημερίδα μίλησαν από την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, Αν. Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο κ. Παύλος Σακκάς, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από τον ΕΟΦ τα στελέχη, κα Ευγενία Φούζα, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας, και από το Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ, ο κ. Γεώργιος Αϊσλάιτνερ, ο κ. Λεωνίδας Κληρονόμος και η κα Αγνή Κάπου.

Οι επαγγελματίες υγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές κλπ) και οι ασθενείς έχουν καθήκον να συμπληρώνουν την Κίτρινη Κάρτα κάθε φορά που υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο μπορεί να έχει προκαλέσει μία ανεπιθύμητη ενέργεια.

Εάν είστε επαγγελματίας υγείας ή ασθενής, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε έναν από τους ακόλουθους τρόπους για να αναφέρετε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμακευτικού προϊόντος ανθρώπινης χρήσης

Συμπληρώστε και υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά
ανεπιθύμητης ενέργειας
Ή
Εκτυπώστε την Κίτρινη Κάρτα και αποστείλατε την
με fax στον ΕΟΦ (210 6549585)
Αντίγραφο της Κίτρινη Κάρτας υπάρχει και στο Εθνικό Συνταγολόγιο. Εναλλακτικά μπορείτε να ζητήσετε την Κίτρινη Κάρτα σε έντυπη μορφή απευθυνόμενοι στον ΕΟΦ (Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, Μεσογείων 284, 155 62 ΑΘΗΝΑ ή στα τηλ. 213 2040380 και 213 2040337, Fax 210 6549585).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κίτρινη Κάρτα και την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, πατήστε εδώ.
Εάν είστε κτηνίατρος, για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών που αφορούν φαρμακευτικά προϊόντα κτηνιατρικής χρήσης πατήστε εδώ.

Εάν δεν είστε επαγγελματίας υγείας αλλά επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο παράπονο ή καταγγελία σχετικά με τη λήψη φαρμάκου παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Πηγές

ΕΟΦ
Iatronet
Healthview