14/10/13

Το Σχέδιο Δράσης για την ΠΦΥ του Task Force και η Ηλεκτρονική Υγεία - eHealth


Σημαντική παρέμβαση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Virus.com.gr έκανε με άρθρο του ο κ. Βλάσης Σφυρόερας, τέως Δ/νων Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ ΑΕ, με θέμα "Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Δράσης για την ΠΦΥ του Task Force". Για ενημέρωσή σας ακολουθεί το κείμενο.

Του Βλάση Σφυρόερα, τέως Δ/ντος Συμβούλου ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Με μεγάλη προσοχή αλλά και ανυπομονησία μετά την τριετή παρουσία του TASK FORCE στη χώρα μας, διάβασα το «Προτεινόμενο σχέδιο δράσης, για την ανάπτυξη ενός καθολικού, ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» που κατατέθηκε για διαβούλευση στο Υπουργείο Υγείας. Με βάση την εμπειρία της συντακτικής ομάδας του σχεδίου και την τεχνογνωσία των ευρωπαίων συμβούλων θα ανέμενε κανείς να αποτυπωθεί σ’ αυτό, πέρα από την υπάρχουσα κατάσταση και ένα σύνολο προτάσεων που θα βελτίωνε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες με τη χρήση σύγχρονων διαδικασιών, μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα προσαρμόζονταν στις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, υπο καθεστώς μάλιστα οικονομικής κρίσης και αδυναμίας πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. Θα περίμενε κανείς παρεμβάσεις, χρησιμοποιώντας τις δυνατότες που δίνει σήμερα η τεχνολογία και η πληροφορική, έτσι ώστε να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στο χώρο της υγείας με μικρό κόστος και με μεγάλη ανταποδοτικότητα.

Στις 102 σελίδες του κειμένου του σχεδίου υπάρχει μία μόνο παράγραφος, στη σελίδα 21 του Παραρτήματος Ι, για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και καμία άλλη αναφορά για την εισαγωγή συστήματος ηλεκτρονικής υγείας (e-Health), την ηλεκτρονική διασύνδεση των πρωτοβάθμιων με τις δευτεροβάθμιες δομές υγείας, τη διασύνδεση των παρόχων υγείας μεταξύ τους, την ηλεκτρονική κάρτα υγείας κ.α. Μικρή άλλωστε είναι και η αναφορά για τον ηλεκτρονικό φάκελλο του ασθενούς που αποτελεί πάγιο αίτημα της ιατρικής κοινότητας καθώς επίσης και συστήματος διασύνδεσης των φαρμακείων με τα αντίστοιχα συστήματα των παρόχων υγείας. Απορίας άξιον δεδομένου ότι στο πρόγραμμα «Υγεία εν Δράσει», στο οποίο συμμετείχαν πολλοί εκ των συμμετεχόντων στη συντακτική ομάδα του εν λόγω σχεδίου δράσης καθώς επίσης και εκπρόσωποι του Task Force, υπήρχε θεματική ενότητα που αναφερόταν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την μεταρρύθμιση με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (που αποτελεί το πιό σημαντικό έργο πληροφορικής στη χώρα μας και με τη μεγαλύτερη διείσδυση από τις αντίστοιχες εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη) μας δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης συστήματος ηλεκτρονικής υγείας, με την ενσωμάτωση τόσο του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς όσο και με τη διασύνδεση με την κάρτα υγείας. Το πιλοτικό έργο της κάρτας υγείας του ΟΠΑΔ στην Κορινθία(που υλοποιήθηκε με ελάχιστο κόστος), είναι απόλυτα επιτυχημένο, μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την επέκταση του και στα υπόλοιπα Ταμεία καθώς επίσης μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την απογραφή των δικαιούχων υπηρεσιών υγείας από τον ΕΟΠΥΥ με εξοικονόμηση δεκάδων εκατομμυρίων Ευρώ.

Ως γνωστόν, η χώρα μας έχει αναλάβει για το επόμενο εξάμηνο (με την ευκαιρία της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) τη διοργάνωση forum για την ηλεκτρονική υγεία ( e-Health) που στοχεύει στη βελτίωση της εφαρμογής ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης και φροντίδας στο σπίτι για ηλικιωμένους και χρόνια πάσχοντες, στη διάδοση της χρήσης της τεχνολογίας της τηλεϊατρικής για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς, στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας, στην προώθηση της καινοτομίας για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, που μπορούν να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα των Συστημάτων Υγείας, αλλά και γενικότερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Επόμενα θα ανέμενε κανείς το σχέδιο του Task Force να περιλάμβανε όλα τα ανωτέρω και να περιείχε προτάσεις για κατάλληλες παρεμβάσεις στον τομέα αυτό.

Ελπίζοντας ότι δεν θα μείνουμε ουραγοί στο χώρο των τεχνολογιών υγείας , περιμένοντας ένα καινούργιο μνημόνιο για να μας «επιβάλλει» αυτού του είδους τις μεταρρυθμίσεις, πιστεύω ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα λάβει υπόψη της τις παραπάνω παρατηρήσεις , οι οποίες άλλωστε περιλαμβάνονται και στις προτάσεις της «επιτροπής Σουλιώτη» που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πηγή

Virus.com.gr