8/10/13

Σύνθεση των αντιγριπικών εμβολίων για την εποχική γρίπη για την εμβολιαστική περίοδο 2013/2014


Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σύνθεση των εμβολίων της εποχιακής γρίπης για την εμβολιαστική περίοδο 2013/2014 είναι η εξής:

Τριδύναμο εμβόλιο που περιέχει:

• Ένα A/California/7/2009 (H1N1)pdm09– προσομοιάζον στέλεχος
• Ένα A(H3N2) virus antigenically like the cell-propagated prototype virus A/Victoria/361/2011*
• Ένα B/Massachusetts/2/2012 – προσομοιάζον στέλεχος

*Το στέλεχος A/Texas/50/2012 είναι ένα Α(Η3Ν2) στέλεχος αντιγονικά προσομοιάζον με το στέλεχος cell-propagated prototype A/Victoria/361/2011.

Συνιστάται το στέλεχος A/Texas/50/2012 να χρησιμοποιηθεί ως το Α(Η3Ν2) συστατικό του εμβολίου λόγω των αντιγονικών αλλαγών στα A/Victoria/361/2011- προσομοιάζοντα στελέχη του ιού (όπως το IVR-165) ως αποτέλεσμα της προσαρμογής της αναπαραγωγής σε αυγά.

Η παραπάνω σύσταση προτείνεται και για τα live attenuated influenza vaccines.

Mε βάση τη διασταυρούμενη αντιδραστικότητα και ανάπτυξη / απόδοση στα αυγά, αποφασίστηκε ότι τα ακόλουθα στελέχη είναι αποδεκτά για την παρασκευή του αντιγριπικού εμβολίου της εποχιακής γρίπης 2013/2014:

α) Ως ένα A/California/7/2009 (H1N1)pdm09– προσομοιάζον στέλεχος

• Reassortant virus NYMC X-179A, το οποίο προέρχεται από το A/California/7/2009
• Reassortant virus NYMC X-181, το οποίο προέρχεται από το A California/7/2009
• Reassortant virus NΙΒ -74, το οποίο προέρχεται από το A/ Christchurch/16/2010
• Reassortant virus NΙΒ -74xp, το οποίο προέρχεται από το A/ Christchurch/16/2010
• A/Brisbane/10/2010 (wild type)

β) Ως ένα A(H3N2) virus antigenically like the cell-propagated prototype virus A/Victoria/361/2011: • A/Texas/50/2012 (wild type)

• Reassortant virus NYMC X-223, το οποίο προέρχεται από το A/Texas/50/2012
• Reassortant virus NYMC X-223A, το οποίο προέρχεται από το A/Texas/50/2012

γ) Ως ένα B/Massachusetts/2/2012 - προσομοιάζον στέλεχος.

• B/Massachusetts/2/2012(wild type)
• Reassortant virus NYMC ΒX-51Β, το οποίο προέρχεται από το B/Massachusetts/2/2012
 
δ) Ως ένα Β/Brisbane/60/2008 - προσομοιάζον στέλεχος (για τα τετραδύναμα εμβόλια που περιέχουν δύο Β στελέχη):

• Β/Brisbane/60/2008 (wild type)
• Reassortant virus NYMC ΒX-35, το οποίο προέρχεται από Β/Brisbane/60/2008
• Reassortant virus NYMC ΒX-31Β, το οποίο προέρχεται από Β/Brisbane/60/2008

Η Ευρωπαϊκή Σύσταση για τη σύνθεση του αντιγριπικού εμβολίου της εποχικής γρίπης, της εμβολιαστικής περιόδου 2013/2014 περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2012/03/WC500124221.pdf)

Πηγή

ΕΟΦ