15/10/13

Πανευρωπαϊκή κάρτα για άσκηση επαγγέλματος και για τους Φαρμακοποιούς


Στη διευκόλυνση των μετακινήσεων και της άσκησης του επαγγέλματος σε άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ για γιατρούς, αρχιτέκτονες, φαρμακοποιούς και άλλους επαγγελματίες αποβλέπει η «ηλεκτρονική κάρτα επαγγελματικών προσόντων» που ενέκρινε χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, η Ευρωβουλή υιοθέτησε «μηχανισμό προειδοποίησης» που θα αποτρέπει την επαγγελματική εγκατάσταση στο εξωτερικό σε όσους τους έχει στερηθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος στη χώρα τους. Πρόκειται για κοινοτική οδηγία που μετά τη χθεσινή υπερψήφισή της από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα τεθεί σε εφαρμογή μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι επικαιροποιημένοι αυτοί κανόνες θα επιτρέψουν σε κλάδους που επιθυμούν την επιτάχυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των μελών τους από άλλα ευρωπαϊκά κράτη να επιλέξουν τις ευρωπαϊκές επαγγελματικές ταυτότητες. Προβλέπεται ότι οι ταυτότητες θα χορηγούνται από το κράτος-μέλος προέλευσης όταν πρόκειται για σύντομες περιόδους εργασίας στο εξωτερικό και από το κράτος-μέλος υποδοχής, εφόσον η άσκηση του επαγγέλματος πρόκειται να μεταφερθεί εκεί. Το σύστημα θα βασίζεται στο ήδη υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διοικήσεων των κρατών-μελών.

Εκτιμάται ότι θα καταστεί ταχύτερη και ευκολότερη η διαδικασία της πιστοποίησης, καθώς οι επαγγελματίες θα μπορούν πλέον να απευθύνονται στη χώρα τους για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους και όχι στο κράτος υποδοχής, όπως ίσχυε έως τώρα. Αν οι αρχές αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα για αναγνώριση εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από την οδηγία, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηλή αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Εξάλλου, σε ό,τι αφορά το μηχανισμό προειδοποίησης προβλέπεται ότι οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, όπως γιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί και ειδικοί στη φροντίδα παιδιών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πειθαρχικά μέτρα ή ποινικές κυρώσεις στη χώρα καταγωγής τους, θα αποτρέπονται από την άσκηση του επαγγέλματός τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. Όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να ενημερώνονται για τέτοιες καταδικαστικές ή πειθαρχικές αποφάσεις σε διάστημα τριών ημερών.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 800 νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα στην Ε.Ε., η πρόσβαση στα οποία προϋποθέτει την κατοχή ενός συγκεκριμένου επαγγελματικού προσόντος ή διπλώματος. Στο πλαίσιο της ισχύουσας οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα η ρύθμιση αφορά γιατρούς, οδοντίατρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, μαίες, κτηνίατρους και αρχιτέκτονες.

Για να γίνει το σύστημα των κατοχυρωμένων επαγγελμάτων πιο διαφανές, οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα απαιτούν από την Επιτροπή τη δημιουργία μιας δημόσιας βάσης δεδομένων που να περιλαμβάνει αυτά τα επαγγέλματα. Η βάση δεδομένων θα μπορούσε να απαρτίζεται από πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη, τα οποία θα πρέπει να αποδείξουν το ένα στο άλλο ότι οι αποφάσεις για τη ρύθμιση οποιουδήποτε επαγγέλματος τηρούν τις αρχές της αναλογικότητας και της μη διάκρισης.

Πηγή
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ.gr του Β. Δεμίρη, Βρυξέλλες