16/4/13

Ενημερωτικό σημείωμα για τις εκκρεμότητες των ηλεκτρονικών δημοπρασιών της ΕΠΥ


Από την συν. Τσικαλάκη Ειρήνη, Δ/ντρια Φαρμακοποιό ΕΣΥ, Νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός", πήραμε το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα που αφορά την ΕΠΥ (Επιτροπή Προμηθειών Υγείας).

Ενημερωτικό σημείωμα

Σε πρόσφατη συνάντησή μου με την κ. Καστανιώτη, Πρόεδρο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), σε σχέση με τις εκκρεμότητες των ηλεκτρονικών δημοπρασιών στις οποίες συμμετείχα ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας, ενημερώθηκα για τα παρακάτω θέματα, για τα οποία θεωρώ χρήσιμο να ενημερωθούν οι συνάδελφοι.

Οι τιμές των φαρμάκων που προμηθεύονται τα νοσοκομειακά φαρμακεία, είναι εκείνες που προκύπτουν από τις συμβάσεις που υπογράφει η ΕΠΥ και εκείνες που περιέχονται στα Δελτία Τιμών (Δ.Τ.).

Σε σχέση με το πρώτο, η κ. Καστανιώτη με ενημέρωσε ότι όλες οι συμβάσεις αποστέλλονται σε όλα τα νοσοκομεία και η ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμής κάθε δημοπρασίας με την οποία θα προμηθευόμαστε τα φάρμακα, θα αναφέρεται ρητά σε κάθε σύμβαση.

Για τα φάρμακα για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική δημοπρασία, και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν συμβάσεις της ΕΠΥ, ισχύουν οι τιμές του τελευταίου Δ.Τ.

Για να διευκολυνθούν οι συναλλαγές των νοσοκομείων με τις υπηρεσίες Παρέδρων και για να μην απορρίπτονται εντάλματα προηγούμενων χρόνων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΠΥ όλα τα Δ.Τ. των ετών 2011, 2012 και 2013.

Τέλος η κ. Καστανιώτη με διαβεβαίωσε ότι η ΕΠΥ προτίθεται να επικαιροποιήσει τις τιμές του Παρατηρίου σύντομα.

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ


Πηγή

Κείμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Τσικαλάκη Ειρήνη, Δ/ντρια Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Νοσοκομείο "Ανδρέας Συγγρός"