1/4/13

Εκλογές ΠΕΦΝΙ-Ένωσης 2013: επιστολή της υποψήφιας Ρηνάκη Ελένης


Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Με την επιστολή αυτή θα ήθελα να σας ενημερώσω για την υποψηφιότητά μου για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΦΝΙ και για τους βασικούς άξονες που χαρακτηρίζουν αυτή την υποψηφιότητα.

Τα τελευταία 10 χρόνια εργάζομαι ως νοσοκομειακός φαρμακοποιός και είμαι μέλος της ΠΕΦΝΙ. Ενδιαφέρομαι για τη συνέχεια ύπαρξης του συλλόγου και κυρίως για την ενίσχυση του θεσμικού του ρόλου και προς την κατεύθυνση αυτή προτίθεμαι να συνδράμω αν εκλεγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι η πρώτη φορά που θέτω υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και θεωρώ αυτονόητο να ενημερώσω τους συναδέλφους για το τι σκέφτομαι και το πώς «δεσμεύομαι» να λειτουργήσω στα πλαίσια του νέου ΔΣ. 
  • Τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου: Θεωρώ ότι αυτό που προέχει στη λειτουργία του ΔΣ είναι η τήρηση διαδικασιών και η διαφάνεια. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι ανοιχτές σε κάθε συνάδελφο που επιθυμεί να τις παρακολουθήσει. Θα πρέπει να ενημερώνονται όλοι οι συνάδελφοι, μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στον ιστότοπο της ΠΕΦΝΙ, για τις συνεδριάσεις του ΔΣ και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, να αναρτώνται σύντομα πρακτικά των συνεδριάσεων, οι αποφάσεις που ελήφθησαν καθώς και η άποψη της μειοψηφίας. Τα οικονομικά του συλλόγου (έξοδα, χορηγίες) θα πρέπει να ανακοινώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο). 
  • Αναθεώρηση καταστατικού: Το υφιστάμενο καταστατικό περιλαμβάνει σημεία που χρήζουν βελτίωσης προκειμένου να μπορεί να ικανοποιήσει το λόγο ύπαρξης της ΠΕΦΝΙ και των στόχων της. Για παράδειγμα, θεωρώ απαραίτητο να επανέλθει η επιστολική ψήφος. Κάθε άλλο σενάριο αποκλείει τους εφημερεύοντες συναδέλφους και δε βοηθά στη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης. 
  • Ενίσχυση της επιστημονικής και επαγγελματικής θωράκισης των νοσοκομειακών φαρμακοποιών: Αντικείμενο της καθημερινότητά μας είναι η άσκηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής∙ η ΠΕΦΝΙ οφείλει να υποστηρίζει και να προάγει την εκπαίδευση και την εξειδίκευση για όλους τους συναδέλφους και με τρόπο προσβάσιμο από όλους, με σκοπό να γινόμαστε όλοι καλύτερα καταρτισμένοι στον συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο μας και στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνουν οι σύγχρονες συνθήκες. 
  • Η ένταξη της ΠΕΦΝΙ σε δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Εξακολουθούμε να μη διατυπώνουμε ρητά το συνδικαλιστικό μας ρόλο, παρά το ότι προβλέπεται από το καταστατικό. Το δικαίωμα συμμετοχής σε απεργίες ως σώμα αλλά και η κατοχύρωση συνδικαλιστικών αδειών είναι σημεία «κλειδιά» για να ενισχυθεί ο θεσμικός διαπραγματευτικός μας ρόλος. Η παρέμβαση της ΠΕΦΝΙ κάθε φορά που ένας συνάδελφος απευθύνεται σε αυτή πρέπει να καταστεί άμεση και επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα. 
Ανεξάρτητα με τις όποιες προσδοκίες του καθενός μας, αλλαγές πάντα συνέβαιναν. Σήμερα συμβαίνουν ακόμα πιο εκτεταμένες και με πιο ταχύ ρυθμό. Είναι στο χέρι μας να συμφωνήσουμε σε βασικές δεσμεύσεις και να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα ως τέτοια που είναι – όχι σαν αυτή που ήταν, ούτε σαν αυτή που θα θέλαμε να είναι. Η γκρίνια για το «τι μας πήραν» και το «πού μας έφτασαν» δεν αποτελεί για εμένα σημαία για αυριανές διεκδικήσεις. Η δική μου δέσμευση αφορά στην αξίωση του ρόλου μας με την ενίσχυση των επιστημονικών, επαγγελματικών και δημοκρατικών χαρακτηριστικών μας.

Με εκτίμηση

Ελένη Ρηνάκη 

Σημείωση Nosfar 
Μπορείτε να μεταφορτώσετε την επιστολή στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ

Πηγή

Επιστολή μέσω Dropbox από: Ρηνάκη Ελένη, Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων