1/4/13

Εκλογές ΠΕΦΝΙ-Ένωσης 2013: επιστολή του υποψήφιου Πετρόγγονα Μαρίνου


Αγαπητοί συνάδελφοι,

ονομάζομαι Πετρόγγονας Μαρίνος και εργάζομαι ως Ν. Φαρμακοποιός στο Γ.Ν.Χανίων. Με τη επιστολή αυτή θα επιχειρήσω να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις μου σχετικά με θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας, για την υλοποίηση των οποίων θα ήθελα να εργαστώ μέσα από την ΠΕΦΝΙ. Για το λόγo αυτό, είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές για μία θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΦΝΙ.

Σε μια δύσκολη περίοδο που είναι γεμάτη προβλήματα για όλους τους Έλληνες δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί και ο κλάδος μας. Οι προκλήσεις είναι πολλές, τα «ανοιχτά θέματα» ακόμα περισσότερα. Για το λόγo αυτό, το νέο ΔΣ της ΠΕΦΝΙ θα πρέπει να δρομολογήσει πολλές δράσεις, προς διαφορετικές κατευθύνσεις. 
 
Ορισμένες από αυτές τις δράσεις θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι:
 1. Πρώτα απ’ όλα το Δ.Σ. θα πρέπει να οργανώσει τις διαδικασίες λειτουργίας του, σεβόμενο το καταστατικό, τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και να λειτουργεί συλλογικά και με διαφάνεια.
 2. Θα πρέπει να επανεξετάσει το καταστατικό και να προτείνει αλλαγές, ώστε και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, να γίνει αποτελεσματικότερη η λειτουργία της ΠΕΦΝΙ (π.χ. θα πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα της απαρτίας στις Γενικές Συνελεύσεις, το θέμα των εκλογών, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή όλων ισότιμα σε αυτές κ.α.)
 3. Το Δ.Σ. να δράσει ώστε η ΠΕΦΝΙ να ενταχθεί σε Δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό και να αναλάβει έντονο συνδικαλιστικό-διεκδικητικό ρόλο, έτσι ώστε, όπου δεν βρίσκουμε κατανόηση, να απαιτούμε για λύσεις. Κάποιες από τις απαιτήσεις μας πρέπει να είναι:
 • Προσλήψεις προσωπικού και γενικά ανακούφιση της πίεσης που δέχονται τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία.
 • Να ξεκαθαριστεί το μισθολογικό-βαθμολογικό καθεστώς του κλάδου, με το ευνοϊκότερο δυνατό τρόπο.
 • Να γίνει η αναθεώρηση του Π.Δ 108/ 93 και του ρόλου του Ν. Φαρμακοποιού στο σύγχρονο ΕΣΥ.
 • Να μας δοθεί το επίδομα Ανθυγιεινής εργασίας σαν εργαστηριακοί.
  1. Θεωρώ πολύ σημαντικό θέμα την ανάδειξη του επιστημονικού ρόλου των Ν. Φαρμακοποιών. Δεν μπορεί να συνεχίσει να είμαστε διαχειριστές κάθε άσχετου υλικού, διοικητικοί, λογιστές, υπάλληλοι Πληροφορικής και ότι άλλο μπορεί να σκεφτεί ο κάθε Διοικητής Νοσοκομείου. Πρέπει να αναδειχτεί ο Ιατρικός- Επιστημονικός ρόλος μας, κάτι που απαιτεί την επιμόρφωσή μας. Η γνώση μπορεί να αναβαθμίσει το ρόλο μας και η ΠΕΦΝΙ μπορεί να δώσει αυτή τη δυνατότητα στα μέλη της, που το επιθυμούν (π.χ. μέσα από συνεργασίες με τα Πανεπιστήμια).
  2. Επίσης θεωρώ ότι το νέο Δ.Σ. της ΠΕΦΝΙ θα πρέπει να προετοιμάσει μια συζήτηση για το ρόλο των Ν. Φαρμακοποιών και πως τον οραματιζόμαστε, κάτι που απαιτεί τη συμμετοχή όλων των μελών. Πρέπει να παραδειγματιστούμε και να προσεγγίσουμε πιο εξελιγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορεί σε όλη την Ευρώπη να συζητάνε για Συνταγογράφους Φαρμακοποιούς και στην Ελλάδα να μην έχουμε ανακαλύψει τους Κλινικούς Φαρμακοποιούς! Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ευαισθητοποίηση των αρχών.
  3. Η ΠΕΦΝΙ θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι αρωγός απέναντι στα επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στο περιβάλλον της εργασίας τους. Θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί πίεση για αυτά προς κάθε κατεύθυνση. Σαν συνδικαλιστικό όργανο θα πρέπει να διεκδικήσει το σεβασμό που της αντιστοιχεί από κάθε φορέας διοίκησης. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε κάθε εγκύκλιος που αφορά το φάρμακο να αγνοεί τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία και εκ των υστέρων να ψάχνουμε «τι ισχύει για εμάς».
  4. Επίσης στις διεκδικήσεις μας θα πρέπει να προστεθούν η ανάγκη για μείωση της γραφειοκρατίας, με την απλοποίηση των νόμων (ναρκωτικά, οινόπνευμα, διαγωνισμοί φαρμάκων, απαιτήσεις από ΕΠΥ κ.α.)
  5. Τέλος, προς όφελος της εργασίας μας πρέπει να διεκδικήσουμε την βελτίωση του εργασιακού μας περιβάλλοντος και των εργαλείων που έχουμε. Συγκεκριμένα θα πρέπει να διεκδικήσουμε την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των Νοσοκομειακών Φαρμακείων και την εισαγωγή αυτοματισμών, όπου αυτοί μπορούν να διευκολύνουν την εργασία μας. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλα αυτά τα θέματα, καθώς και άλλα πολλά, θα αντιμετωπίσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΦΝΙ και για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα απαιτείται πολύ δουλειά, ιδέες, σωστή προετοιμασία και συνεργασία όλων. Στη προσπάθεια αυτή ο στόχος όλων μας είναι κοινός, να δουλέψουμε προς όφελος του κλάδου και των συναδέλφων. Οι όποιες διαφωνίες πρέπει να λύνονται μέσα από τον σεβασμό των δημοκρατικών διαδικασιών. Αν συμβαίνει αυτό, κάτι για το οποίο θα προσπαθώ πάντα, πιστεύω ότι θα υπάρξει το θετικό κλίμα και η ομαδική εργασία στο νέο Δ.Σ., που θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πετρόγγονας Μαρίνος

Σημείωση Nosfar
Μπορείτε να μεταφορτώσετε την επιστολή στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Πηγή

Επιστολή μέσω Dropbox από: Πετρόγγονας Μαρίνος, Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων