14/11/12

Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ η Απόφαση σύμφωνα με την οποία από τις 12-11-2012 καταργείται η παράγραφος 14 του άρθρου 44 του νόμου 4057/2012 καθώς και κάθε διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής και συνεπώς εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ:

Α) οι παρακάτω κλάδοι ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ:

ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ).
ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας).
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express).

B) Oι κλάδοι Υγείας του ETAA (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων).

Ο κλάδος Υγείας του ΕΤΑΑ αποτελείται από τους επιμέρους τομείς:

Τομέας Υγείας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)
Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)
Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ)
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ)
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ)
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (ΤΥΔΠ)
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Δικαστικών Επιμελητών (ΤΥΔΕ- ΤΠΔΕ).

Επιπρόσθετα με την παράγραφο 1α του ανωτέρω σχετικού 2 αναφέρεται ότι από την 1-12-2012 εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).
ΕΝΤΑΞΗ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 14-11-2012

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το έγγραφο στο υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή 

ΕΟΠΥΥ