14/11/12

Οικονομία και Υγεία σε Κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις


Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, θα διενεργηθεί στο Ξενοδοχείο Athens Hilton από 13-15 Δεκεμβρίου 2012.

Στη θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνονται:
 • Οι επιπτώσεις της κρίσης: οικονομία, υγεία και υπηρεσίες υγείας 
 • Τιμολόγηση, αποζημίωση και χρηματοδότηση του υγειονομικού τομέα σε συνθήκες κρίσης 
 • Η πολιτική ασφάλισης υγείας και ο ΕΟΠΥΥ
 • Η ανασυγκρότηση της νοσοκομειακής περίθαλψης 
 • Ιδιωτικές πληρωμές, παραπληρωμές και καταστροφική δαπάνη 
 • Μείζονες παράγοντες κινδύνου για την υγεία στην οικονομική κρίση 
 • Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και πολυνοσηρότητα 
 • Φαρμακευτική πολιτική και εξελίξεις (γενόσημα, δραστική, κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων) 
 • Κοινωνικές ανισότητες στην υγεία 
 • Χρηματοδοτική δικαιοσύνη στην ασφάλιση και τις υπηρεσίες υγείας 
 • Κλινική διακυβέρνηση και ιατρική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
 • Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας 
 • Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
Η οικονομική κρίση στη χώρα προκαλεί εκτεταμένες βλάβες στην κοινωνία και την υγεία. Το πρόβλημα της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης σε συνθήκες οικονομικής κρίσης συνιστά πρωτίστως ένα πολιτικό ζήτημα, και αντίστοιχα η απάντηση είναι ένα θέμα εξόχως πολιτικό.

Το πρόγραμμα περιστολής της υγειονομικής δαπάνης, το οποίο επιβάλλεται από τον διεθνή οικονομικό έλεγχο, κατατείνει στη συρρίκνωση των υπηρεσιών υγείας και σωρεύει δραματικές εξελίξεις απορρύθμισης του υγειονομικού τομέα.

Η αποτυχία των μέτρων της πρόσφατης περιόδου και η όξυνση των ενδημικών στρεβλώσεων δεν αφήνει άλλα περιθώρια πέραν της επιβεβλημένης ανασυγκρότησης έναντι του αναπόφευκτου collapsus.

Στο συνέδριο αυτό θα επιχειρηθεί η διατύπωση σκέψεων και ιδεών αλλά και τεκμηριωμένων πολιτικών, για την αναδιάρθρωση του υγειονομικού τομέα -σε συνθήκες κρίσης- υπό το πρίσμα της ισότητας της αποδοτικότητας, και της αποτελεσματικότητας με σκόπευση τη συγκρότηση ενός σύγχρονου συστήματος υγείας. Επίσης θα εκπροσωπηθούν και θα συνεισφέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαμόρφωση των θέσεων καθόσον υπό τις παρούσες συνθήκες, η εισαγωγή στην συζήτηση των ζητημάτων της μεταρρύθμισης προαπαιτεί την ανάπτυξη κλίματος εθνικής και κοινωνικής συναίνεσης.

Eταιρεία Διοργάνωσης 8ου Συνεδρίου

MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS
Μ. Μπότσαρη 15, Τ.Κ. 14561 – Κηφισιά
Τηλ.: 210 6231305
Fax: 210 6233809
E-mail: esdy@mind-work.gr


Πηγές

ΕΣΔΥ

http://www.healthpolicycongress.gr/