18/11/12

Πανελλαδική έρευνα της STAT BANK για το παρόν και το μέλλον της φαρμακευτικής αγοράς στην ΕλλάδαΑποκαλυπτική είναι η πανελλαδική έρευνα της STAT BANK για το παρόν και το μέλλον της φαρμακευτικής αγοράς στην Ελλάδα. 
Οι συνολικές ζημιές των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2011 σε σχέση με το 2010 ήταν αυξημένες κατά 236%
Εντούτοις, οι 20 πιο κερδοφόρες εταιρείες εμφάνισαν συνολικά κέρδη 183 εκατ. ευρώ όταν ο κλάδος παρουσίασε συνολικές ζημιές 240 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με τη μεγάλη πανελλαδική έρευνα της STAT BANK, οι συνολικές ζημιές των 194 μεγαλύτερων παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων φαρμάκων (με απολύτως συγκρίσιμα στοιχεία και με εξαίρεση μία εταιρεία) αυξήθηκαν από 65 εκατ. ευρώ το 2010 σε 219 εκατ. ευρώ το 2011. 

Οι πιο κερδοφόρες εταιρείες ήταν οι: Βιανέξ, Specifar, Glaxosmithkline, Bayer Hellas, Novartis Hellas, Boehringer Ingelheim, Reckitt Benkiser, Bristol Myers, Astra Zeneca, Janssen Cilag, LEO, Pharmathen, Menarini, Pharmaserve-Lilly, Elpen, ΣΕΡΒΙΕ, Βιταφάρμ, CSL Behring και ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ
Οι επιχειρήσεις που εμφάνισαν ζημία είναι οι: Γερολυμάτος Medical, Roche Hellas, Σάντα Φάρμα, Pfizer, Gilead, Abbott Laboratories, Γερολφάρμ, Alapis, Μαρινόπουλος Κ.Π., Sanofi Aventis, Φαρμαγορά, Βέρμα Ντράγκς και Φαράν

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις της STAT BANK για το άμεσο μέλλον. Στην έρευνα επισημαίνεται ότι από τις 250 φαρμακευτικές επιχειρήσεις θα μείνουν περίπου 100, διότι θα καταγραφεί μείωση των κωδικών φαρμάκων, στον τομέα του χονδρεμπορίου, από τις 150 εταιρίες που λειτουργούν θα μείνουν 40 σαν σημεία διανομών, με 10 ή 12 ομίλους και από τα 10.500 φαρμακεία σε πρώτη φάση θα μείνουν 7.000 και σε δεύτερη φάση 5.000

Αναλυτικά, στη μελέτη της STAT BANK για τις ζημιές των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, τονίζεται ότι η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά εάν προσθέσει κανείς και την εταιρεία Alapis, οπότε οι συνολικές ζημιές ανέρχονται στα 239 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο του δείγματος, το 11,82% των εταιριών, δηλαδή οι 23 μεγαλύτερες εταιρίες, καλύπτουν το 54,4% του συνολικού τζίρου, ο οποίος έφθασε τα 9 δις. ευρώ το 2011. Από τις 195 εταιρείες του δείγματος οι 155 είναι εμπορικές και οι 40 είναι παραγωγικές. Οι δύο κατηγορίες - παραγωγικές και εμπορικές - απασχολούν περίπου τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. Οι ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις απασχολούν περίπου το 50% των εργαζομένων στη φαρμακοβιομηχανία και οι 155 εμπορικές εταιρίες απασχολούν τους άλλους μισούς. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι εν Ελλάδι παραγωγικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει την τελευταία πενταετία στη χώρα περίπου 300 εκατ. ευρώ ενώ οι εξαγωγές τους αγγίζουν τα 275 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 2% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Ταυτόχρονα, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν εκχωρήσει τη ρευστότητά τους στο ελληνικό Δημόσιο, με τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί από τα νοσοκομεία, ενώ διατηρούν την πιστωτική τους πολιτική, διαθέτοντας φάρμακα. 
...
Σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων επιχειρήσεων, η εγχώρια αγορά θα εμφανίσει περαιτέρω σημεία υποχώρησης: από τους 11.000 κωδικούς φαρμάκων που διακινούν οι 250 φαρμακευτικές εταιρείες, στην αγορά σήμερα διακινούνται μόνο οι 5.500 κωδικοί, ενώ προβλέπεται να μειωθούν ακόμα περισσότερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 500 κωδικοί φαρμάκων κάνουν το 70% του τζίρου της αγοράς. 
Τελικά, συνέπεια όλων αυτών θα είναι οι εξαγορές, συγχωνεύσεις και αποχωρήσεις εταιρειών.
...
Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο ΕΔΩ.

Πηγές

http://www.statbank.gr/
http://www.ygeia360.gr/ 
http://medispin.blogspot.gr/