3/7/12

Εφαρμογή σε excel για τον υπολογισμό της αμοιβής Φαρμακοποιού και Βοηθού για το Απογευματινό Φαρμακείο


Ο συν. Νίκος Λάκκας μας έστειλε ένα φύλλο εργασίας σε excel για τον υπολογισμό της αμοιβής φαρμακοποιού και βοηθού που απασχολούνται στο Απογευματινό Φαρμακείο.

Για όποιους συνάδελφους έχουν ξεκινήσει το Απογευματινό Φαρμακείο θα είναι χρήσιμο για τον υπολογισμό των αμοιβών αλλά και στοιχείο καταγραφής εκτέλεσης των συνταγών.

Την εφαρμογή μπορείτε να την μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Οδηγίες χρήσης

Εάν στη στήλη (D) ποσό, τοποθετήσουμε την συνολική αξία της συνταγής (ΝΤ + 5% + ΦΠΑ) και πατήσουμε enter στις επόμενες στήλες υπολογίζονται τα ποσοστά, οι αμοιβές και το πλαφόν. 

Πηγή

Κείμενο και εφαρμογή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: Νίκος Λάκκας, Διευθυντής Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Γ.Ν.Α. «Ασκληπιείο Βούλας»