26/6/12

Εκστρατεία για την ενημέρωση των δικαιωμάτων των καρκινοπαθών


Μέσα από την ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε από τον σύλλογο ΚΕΦΙ προσφέρεται σε όλους τους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Οι πληροφορίες είναι κατανεμημένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε η πρόσβαση σ’ αυτές να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη και γρήγορη. Τα θέματα που καλύπτουν αφορούν:
  • το ποσοστό αναπηρίας, 
  • τους κρατικούς οργανισμούς περίθαλψης, 
  • τα φάρμακα και 
  • τις εξετάσεις, 
  • την νομοθεσία, 
  • τα γενικά δικαιώματα των ασθενών, 
  • τον κώδικα δεοντολογίας των γιατρών, καθώς και 
  • τη σωστή διαδικασία προσέγγισης και 
  • διεκδίκησης κάθε δικαιώματος. 
Για την καλύτερη τεκμηρίωση των πληροφοριών υπάρχουν επίσης και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας.


Ο Σύλλογος "Κ.Ε.Φ.Ι" ΑΘΗΝΩΝ ιδρύθηκε και ολοκλήρωσε τη νόμιμη σύστασή του την άνοιξη του 2004. Τρεις ήταν οι κοινές διαπιστώσεις όσων πρωτοστάτησαν στην ίδρυση του Συλλόγου αυτού: η Αθήνα είναι η μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα χωρίς Σύλλογο ασθενών με καρκίνο για όλες τις μορφές της νόσου συνολικά η ραγδαία εξάπλωση της νόσου οδηγεί σε ταχύτατα αυξανόμενο αριθμό ογκολογικών ασθενών στα Νοσοκομεία της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής οι ογκολογικοί ασθενείς δίνουν τη μάχη μόνοι τους οι ίδιοι ή και μαζί με τις οικογένειές τους Το "Κ.ΕΦ.Ι" ΑΘΗΝΩΝ έρχεται να καλύψει αυτό το κοινωνικό έλλειμμα.

Για Επικοινωνία: Αιτωλίας 33-35, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 2ος όροφος τηλ. 210 6468222, 210 3244390 fax. 210 6468221 email: info@anticancerath.gr

Πηγές

http://dikaiomamou.anticancerath.gr/

http://www.anticancerath.gr/