31/5/12

Σχετικά με την εκτέλεση συνταγών και τους λογαριασμούς των Φαρμακείων των Νοσοκομείων ΕΣΥ


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ νεώτερο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με την οποία παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη χορήγηση των φαρμάκων υψηλού κόστους από τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία.

Στο έγγραφο αναφέρονται αναλυτικά και οι διαδικασίες υποβολής των καταστάσεων και των συνταγών προς τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να καταβληθούν οι αντίστοιχες δαπάνες προς τα Νοσοκομεία.

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 


ΕθνιKOς
ΟργανισμΟς
ΠαροΧHς
Υπηρεσιων
ΥγεΙας


www.eopyy.gov.gr
Αθήνα,  28 Μαΐου 2012
Αρ. Πρωτ.: 25612
Γενική Δ/νση:  Διαχείρισης & Ανάπτυξης Υπηρεσιών υγείας
Πληροφορίες: Πατεράκης Π.
Τηλ.:210 6871755
Fax: 210 6871792
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι
E-mail: d6@eopyy.gov.gr
Προς
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Α) Γραφείο Υπουργού
Β) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γ) Δ/νση Φαρμάκων & Φαρμακείων

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εκτέλεση συνταγών και τους λογαριασμούς των φαρμακείων των νοσοκομείων ΕΣΥ.

Σχετικά: Υ.Α. ΔΥΓ (3) οικ. 34092 (ΦΕΚ 1003/Β/2-4-2012)

Σε συνέχεια της ανωτέρω υπουργικής απόφασης για την χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία των νοσοκομείων σας ενημερώνουμε για προϋποθέσεις εκτέλεσης συνταγών από τα νοσοκομεία καθώς τα απαιτούμενα παραστατικά που πρέπει να περιέχονται στον λογαριασμό του φαρμακείου.

1.    Ασφαλισμένοι του οργανισμού 

Στον ΕΟΠΥΥ έχουν ενταχθεί οι κλάδοι ασθενείας των παρακάτω φορέων:
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΟΠΑΔ
ΟΑΕΕ
ΟΓΑ
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
ΤΑΥΤΕΚΩ – ΚΑΠ ΔΕΗ
ΤΑΥΤΕΚΩ  – ΤΑΠ-ΟΤΕ
ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠ ΗΣΑΠ
ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠ ΗΛΠΑΠ
ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠ ΕΤΒΑ
ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠ ΕΤΕ
ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ
ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

Από την 1-6-2012 εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ οι κλάδοι υγείας του ΕΤΑΑ:
Τομέας Υγείας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)
Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)
Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ)
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ)
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ)
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (ΤΥΔΠ)
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Δικαστικών Επιμελητών (ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ).

1.    Συνταγές που γίνονται αποδεκτές, 

Οι συνταγές που γίνονται αποδεκτές είναι οι παρακάτω:
-          Ηλεκτρονικές συνταγές του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Οι συνταγές αυτές θα εκτελούνται χειρόγραφα προσωρινά μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού συστήματος από τα νοσοκομεία και την επίλυση κάποιων προβλημάτων από την ΗΔΙΚΑ.
-          Συνταγές  χειρόγραφές στο ενιαίο έντυπο συνταγολογίου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
-          Χειρόγραφες συνταγές – τρίμηνες επαναλαμβανόμενες –  του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ που έχουν εκδοθεί μέχρι 30-3-2012
-          Χειρόγραφες συνταγές – τρίμηνες επαναλαμβανόμενες – των κλάδων υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ που έχουν εκδοθεί  μέχρι 30-4-2012, καθώς και συνταγές που έχουν εκδοθεί από 26-30/4/2012.
-          Χειρόγραφες συνταγές των κλάδων υγείας του ΕΤΑΑ που έχουν εκδοθεί από 26-5-2012 μέχρι 31-5-2012 καθώς και τρίμηνες επαναλαμβανόμενες από 26-3-2012 έως 31-5-2012.

Επισημαίνεται ότι οι συνταγές πρέπει να εκτελούνται κανονικά από τους φαρμακοποιούς των νοσοκομείων, δηλαδή να είναι τιμολογημένες, να φέρουν υπογραφές από τον παραλήπτη και τον φαρμακοποιό/βοηθό  που εκτέλεσε την συνταγή, ενώ είναι υποχρεωτική η επικόλληση των ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων για όλα τα εμβαλλάγια που χορηγούνται.  Σε περίπτωση μη επικόλλησης ταινίας γνησιότητας σε συνταγή κατά τον έλεγχο θα αφαιρείται η αξία του συγκεκριμένου φαρμάκου από τον λογαριασμό του νοσοκομείου.

Επιπρόσθετα δεν θα πρέπει να χορηγούνται φάρμακα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων εάν δεν υπάρχει έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΦ ή της επιτροπής του ΕΟΠΥΥ για παλαιότερα περιστατικά. Σύμφωνα με την νομοθεσία συνταγές με φάρμακα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων δεν αποζημιώνονται από τον οργανισμό.

1.    Γνωματεύσεις που πρέπει να συνοδεύουν τις συνταγές

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3816/2010 αρθ. 12, παρ 2 τα φάρμακα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία χορηγούνται όταν συνοδεύονται  από γνωμάτευση δημοσίου νοσοκομείου και ιδιωτικής κλινικής.
Οι γνωματεύσεις αυτές ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα αναφέρει ο ιατρός και όχι παραπάνω από δύο χρόνια. Μέχρι νεώτερης ενημέρωσης γίνονται αποδεκτά φωτοαντίγραφα των γνωματεύσεων αυτών, δεν απαιτείται δηλαδή επικύρωση των αντιγράφων τους. Οι φωτοτυπίες των γνωματεύσεων πρέπει να είναι ευανάγνωστες. Επιπρόσθετα επισυνάπτεται και το ειδικό έντυπο διάθεσης για όσα φάρμακα διατίθενται με αυτή τη διαδικασία.

1.    Φάρμακα για τη χορήγηση των οποίων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της επιτροπής φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται τα φάρμακα για τη χορήγηση των οποίων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από την επιτροπή φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ. Επισημαίνεται ότι η έγκριση αφορά στις προϋποθέσεις χορήγησης για εγκεκριμένες ενδείξεις των φαρμάκων και όχι για εκτός ενδείξεων χορήγηση. Τα πορίσματα των επιτροπών φαρμάκων επισυνάπτονται στην εκτελεσμένη συνταγή.

BUSILVEX
BUSULFAN
ΣΟΥΛΦΟΝΟΥΧΑ ΑΛΚΥΛΙΑ
CAYSTON
AZTREONAM LYSINE
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ
CEREZYME
IMIGLUCERASE
ΕΝΖΥΜΑ
ELAPRASE
IDURSULFASE
ΕΝΖΥΜΑ
FABRAZYME
AGALSIDASE
ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΕΝΖΥΜΑ
FORSTEO
TERIPARATIDE
ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
ILARIS
CANAKINUMAB
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ
LUCENTIS
RANIBIZUMAB
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
MACUGEN
PEGAPTANIB SODIUM
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
MYOZYME
ALGUCOSIDASE A
ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΕΝΖΥΜΑ
PREOTACT
PARATΗΥROID HORMONE
ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
REPLAGAL
AGALSIDASE
ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΕΝΖΥΜΑ
SPRYCEL
DASATINIB
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
SYNAGIS
PALIVIZUMAB
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟ ΙΟ (RSV)
TASIGNA
NILOTINIB
ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
TRISENOX
ARSENIC TRIOXIDE
ΑΛΛΟΙ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ZAVESCA
MIGLUSTAT
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Γίνονται αποδεκτές οι αποφάσεις επιτροπών ΕΟΦ για εκτός ενδείξεων χορήγηση και για την παρηγορητική θεραπεία. Στις περιπτώσεις αυτές τα πορίσματα των επιτροπών πρέπει να είναι επικυρωμένα από την γραμματεία των επιτροπών του ΕΟΠΥΥ.

1.    Σχετικά με τους λογαριασμούς των φαρμακείων των νοσοκομείων.

Οι λογαριασμοί των φαρμακείων των νοσοκομείων κατατίθενται ή αποστέλλονται με υπηρεσία ταχυμεταφοράς με δαπάνη του νοσοκομείου σε μηνιαία βάση στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (Πειραιώς 181, ΤΚ 118 53). Η ΚΜΕΣ συγκεντρώνει τους λογαριασμούς των νοσοκομείων και τους προωθεί για σάρωση. Οι λογαριασμοί κατατίθενται μέσα στις πρώτες 10 ημέρες του επόμενου μήνα από αυτόν που αναφέρεται ο λογαριασμός (π.χ. οι συνταγές Μαΐου κατατίθενται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου).

Καταθέσεις λογαριασμών πέρα των παραπάνω προθεσμιών δεν θα γίνονται αποδεκτές, αλλά μπορούν να κατατεθούν τον επόμενο μήνα μαζί με την επόμενη κατάθεση σε ξεχωριστούς φακέλους ανά μήνα. Για τους λογαριασμούς  που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν ισχύει η δέσμευση πληρωμής τους από τον οργανισμό εντός των 45 ημερών.


Στους λογαριασμούς των φαρμακείων πρέπει  να περιέχονται:

-          Πρωτότυπο τιμολόγιο όπου θα αναγράφεται το αιτούμενο ποσό του νοσοκομείου.
-          Συγκεντρωτική κατάσταση 1 αντίτυπο.
-          Πρωτότυπες συνταγές με τα απαραίτητα παραστατικά (γνωματεύσεις, πορίσματα επιτροπών, έντυπα διάθεσης). Οι συνταγές αριθμούνται με συνεχόμενη  αρίθμηση με βάση την ημερομηνία εκτέλεσης τους όλες μαζί ανεξάρτητα αν είναι ηλεκτρονικές ή ενιαίου τύπου συνταγολογίου αλλά θα χωρίζονται τελικά σε δύο πακέτα ηλεκτρονικές και χειρόγραφες ως προς την εκτέλεση τους.
-          Στους λογαριασμούς των φαρμακείων δεν μπορούν να περιέχονται συνταγές ασθενών με φάρμακα που χορηγούνται στα πλαίσια βραχείας νοσηλείας καθώς αυτά τα φάρμακα πρέπει να κατατίθενται με τα νοσήλια των νοσοκομείων. Σε περίπτωση κατάθεσης συνταγών με φάρμακα που χορηγούνται στα πλαίσια βραχείας νοσηλείας αυτές θα επιστρέφονται στο φαρμακείο του νοσοκομείου για να κατατεθούν με τα νοσήλια.

Η εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας ξεκινάει από τους λογαριασμούς που θα κατατεθούν στον ΕΟΠΥΥ από 1-6-2012 (συνταγές Μαΐου).
Επισημαίνεται ότι τα αντιρρετροικά φάρμακα, η αυξητική ορμόνη καθώς και οι αντιαιμοροφιλικοί παράγοντες χορηγούνται από τα νοσοκομεία με τις υφιστάμενες διαδικασίες χορήγησής τους.

Τα φάρμακα εξωτερικού που χορηγούνται αποκλειστικά από τα νοσοκομεία μέσω ΙΦΕΤ και δεν αφορούν βραχεία νοσηλεία κατατίθενται στον λογαριασμό του νοσοκομείου, εφόσον πρόκειτε πάλι για εξωτερικό ασθενή. Για την χορήγηση των φαρμάκων αυτών πέρα από την έγκριση του ΕΟΦ απαιτείται και η έγκριση από την επιτροπή φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
-          πρωτότυπη συνταγή,
-          το έντυπο Β της έγκρισης του ΕΟΦ,
-          την απόφαση της επιτροπής του ΕΟΠΥΥ,
-          γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού.
Φάρμακα που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία και χορηγούνται στα πλαίσια βραχείας νοσηλείας κατατίθενται με τα νοσήλια και όχι στον λογαριασμό  εξωτερικών ασθενών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
——————
1.Γραφείο Προέδρου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ.Βουδούρη
2. Διευθυνση Φαρμάκου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

                                                          Γ.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
Πηγές