31/5/12

Κωδικοποιημένες οδηγίες για τη διάθεση φαρμάκων του Ν.3816/2010 από τα Νοσοκομεία


Κοινοποιήθηκε στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, με το χαρακτηρισμό "ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ", έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, με το οποίο παρέχονται κωδικοποιημένες οδηγίες για τη διάθεση φαρμάκων του Ν.3816/2010 από τα Νοσοκομεία.
farmaka-30-5-2012-1
Πηγή 

ΥΥΚΑ