31/5/12

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ το ταμείο δεν εντάσσεται στον ΕΟΠYΥ


Σύμφωνα με το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ αριθμ πρωτ. 25612/28-05-2012, από 01 Ιουνίου 2012 εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ οι κλάδοι Υγείας του ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων).

Όμως με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ το ΔΣ του Ταμείου ενημερώνει ότι:

"Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ το ταμείο δεν εντάσσεται στον Ε.Ο.Π.Y.Υ."

Ειδικότερα αναφέρει:

"Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ το ταμείο δεν εντάσσεται στον ΕΟΠYΥ.
Συντάχθηκε απο τον/την Giorgos Vovousas

Πέμπτη, 31 Μάιος 2012 14:58 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 31 Μάιος 2012 15:09

Νεότερη ενημέρωση 01/06/2012

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΦΑΝΗΣ ΡΗΓΑΤΟΣ"

Οι Κλάδοι και οι Τομείς που αποτελούν το Ε.Τ.Α.Α. παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΛΑΔΟΙ & ΤΟΜΕΙΣ Ε.Τ.Α.Α.
Κλάδοι ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τομείς
Μηχανικών & ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ) ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &Ε.Δ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &Ε.Δ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε.
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &Ε.Δ.Ε.
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &Ε.Δ.Ε.
Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ &ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νομικών (ΤΑ.Ν) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ)
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δικηγόρων Πειραιά (ΤΥΔΠ)


ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δικηγόρων Επαρχιών & Δικαστικών Επιμελητών (ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Προνοίας Εργοληπτών Δημοσιών Έργων (ΤΠΕΔΕ)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Δ.Ε.
 


Πηγή

ΕΤΑΑ