4/5/12

Διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους και ολοήμερη λειτουργία των Φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, απόφαση με ΑΔΑ: Β49ΨΟΞ7Μ-ΩΑΠ, σύμφωνα με την οποία τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ διαθέτουν επάρκεια φαρμάκων υψηλού κόστους και θα παραμένουν ανοικτά μέχρι την 9η το βράδυ για εκυπηρέτηση των ασφαλισμένων του.

Η Απόφαση, στην οποία περιλαμβάνεται και κατάλογος με τα φάρμακα και σε ποιά Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ είναι διαθέσιμα, ακολουθεί: Ολοήμερη λειτουργία Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Πηγή

ΕΟΠΥΥ