2/5/12

Διευκρινιστική Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή διανομής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους σε Εξωτερικούς Ασθενείς του ΕΟΠΥΥ και λοιπών ΦΚΑ


Από τον ΓΓ του ΥΥΚΑ κ. Αθανάσιο Κωτσόπουλο κοινοποιήθηκε στους Διοικητές των Νοσοκομείων του ΕΣΥ διευκρινιστική Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή διανομής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) σε Εξωτερικούς Ασθενείς του ΕΟΠΥΥ και λοιπών ΦΚΑ.

Στην Εγκύκλιο διευκρινίζεται, μεταξύ άλλων, οτι η δαπάνη για την προμήθεια των ΦΥΚ εξαιρείται του Μητρώου Δεσμεύσεων και μέχρι τον Ιούνιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας Μητρώου Ασθενών. Επίσης με τη διαδικασία αυτή καταργείται η ένδειξη "Στερείται".

Στην Εγκύκλιο αναφέρεται επίσης ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προσαρμογές στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιουνίου, όλες οι συνταγές θα εκτελούνται χειρόγραφα. Θα καταγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου αλλά και στα Συνταγολόγια του ΕΟΠΥΥ (πράσινα) για διευκόλυνση της εκκαθάρισης.

Οι συνταγές θα υποβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα σε καταστάσεις προς τον ΕΟΠΥΥ και τους ΦΚΑ, είτε εκτελούνται στο πρωινό ωράριο είτε στο απογευματινό, ξεχωριστά από τους λογαριασμούς νοσηλείων. Η χρέωση των φαρμάκων στα Ασφαλιστικά Ταμεία, Νοσοκομειακή Τιμή + 5% + ΦΠΑ, ισχύει από 01/03/2012, ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου.

Ακολουθεί η Εγκύκλιος.
Εγκύκλιος για ΦΥΚ σε εξωτερικούς ασθενείς ΕΟΠΥΥ - ΦΚΑ

Πηγή

ΥΥΚΑ