4/5/12

Διορθωτικά Δελτία Τιμών Φαρμάκων 04-05-2012


Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΥΚΑ δύο Διορθωτικά Δελτία Τιμών Φαρμάκων, τα οποία θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 07/05/2012.

Σύμφωνα με το ιατροnet τα δύο Δελτία Τιμών προβλέπουν μείωση τιμών στα φάρμακα, που μεσοσταθμικά υπολογίζεται σε περισσότερο από 10%.

Το πρώτο δελτίο τιμών περιλαμβάνει 162 διορθώσεις ύστερα από ένσταση, 8 διορθώσεις ύστερα από ένσταση για τα φάρμακα του ν.3816 και 216 διορθώσεις από λάθη του υπουργείου Υγείας.

Το δεύτερο δελτίο τιμών, περιλαμβάνει τυπικές διορθώσεις και συγκεκριμένα 8 διαγραφές από το ν.3816, 9 διαγραφές από τις λίστες αρνητική ή θετική, αλλαγή κωδικών ΕΟΦ ή εταιρίας σε 86 ιδιοσκευάσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ότι αφορά τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, είχαν ζητηθεί αυξήσεις σε 60 φάρμακα, των οποίων τελικά οι τιμές μειώθηκαν, εξαιτίας ευθυγραμμίσεων με τις τιμές τους στην Ευρώπη. Μειώσεις επίσης έγιναν στις τιμές πρωτοτύπων που ενώ είχε λήξει η προστασία της πατέντας τους, δεν είχε πέσει η τιμή τους στο 50%. Το δελτίο αυτό περιέχει επίσης και μικρές αυξήσεις σε πολύ φθηνά φάρμακα, διορθωτικά.

Οι υπηρεσίες του υπουργείου, θα συνεχίσουν την επεξεργασία στοιχείων για τα υπόλοιπα φάρμακα και των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο υπουργείο, ώστε την ερχόμενη Δευτέρα να εκδοθεί δελτίο τιμών με τα 270 νέα φάρμακα, καθώς και 1498 γενόσημα (αντί των 900 που αρχικά υπολογίζονταν).

Τα αρχεία, τα οποία μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας, είναι τα παρακάτω:


Πηγές

ΥΥΚΑ

Ιατροnet