30/5/12

Απόφαση του ΕΟΠΥΥ για τον προϋπολογισμό χρηματικού ποσού για την χορήγηση από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ φαρμάκων υψηλού κόστους


Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση του ΕΟΠΥΥ για τον προϋπολογισμό χρηματικού ποσού για το χρονικό διάστημα από 29-05-2012 έως 30-6-2012 για την χορήγηση από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ φαρμάκων υψηλού κόστους.

Ο ΕΟΠΥΥ εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 30.000.000,00 ευρώ (τριάντα εκατομμύρια ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οικ. έτους 2012 στον Κ.Α.Ε.: 0673.00
ΕΟΠΥΥ_3816Πηγή

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: Dimos Panagiotarakos, Amgen Hellas, Key Accounts Manager