28/3/12

Απογευματινή λειτουργία των φαρμακευτικών τμημάτων των νοσοκομείων


Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Υ4α/οικ. 25408/14.3.2012 που ρυθμίζει θέματα σχετικά με την απογευματινή λειτουργία των Νοσοκομειακών Φαρμακείων.
Σύμφωνα με αυτή, από 19.03.2012 επιτρέπεται στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. η απογευματινή λειτουργία των φαρμακευτικών τμημάτων για τη χορήγηση φαρμάκων ειδικών παθήσεων (ΦΕΠ) και αντιρετροϊκών σε εξωτερικούς ασθενείς. Οι ασθενείς θα προσέρχονται στα φαρμακεία των νοσοκομείων κατόπιν προσυνεννόησης (ραντεβού).

Από τις εκτελεσθείσες συνταγές Φαρμάκων Ειδικών Παθήσεων το ποσό που αντιστοιχεί στο επίπλέον 5% της νοσοκομειακής τιμής εγγράφεται στο λογαριασμό των απογευματινών ιατρείων (της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 2889/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3868/2010).

Τα χρήματα από το λογαριασμό αυτό διατίθενται για τις αμοιβές των εργαζομένων στο απογευματινό φαρμακείο, που μπορεί να είναι φαρμακοποιοί και βοηθοί φαρμακείου.
Στην συγκεκριμένη ΚΥΑ ορίζεται και η αποζημίωση των εργαζομένων, για τους φαρμακοποιούς στο 30 % του ποσού που αντιστοιχεί στο 5% πλέον της νοσοκομειακής τιμής της αξίας των συνταγών των ΦΕΠ, με πλαφόν τα 20 € ανά συνταγή. Για τους βοηθούς φαρμακείου το 20% του ποσού, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 € ανά συνταγή.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι αμοιβές αυτές ανά μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τακτικές των υπαλλήλων.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, που μπορεί να δώσει ένα επιπλέον εισόδημα στους εργαζόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη λειτουργία του Απογευματινού Φαρμακείου και μια αξιόπιστη διέξοδο στην κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των ασφαλισμένων.

Την συγκεκριμένη ΚΥΑ μπορείτε να δείτε στο site της ΠΕΦΝΙ

Πηγή

ΠΕΦΝΙ