29/3/12

Η Ηλεκτρονική Υγεία -eHealth- στο επίκεντρο ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε μία νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων για θέματα Ηλεκτρονικής-Υγείας eHealth.

Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έκλεισε τον Ιανουάριο του 2012), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε τα μέλη της ομάδας eHealth stakeholder group που θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της. Τα μέλη της ομάδας, που θα έχει χρονική διάρκεια τριών ετών, είναι εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας.

Η ομάδα αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη της νομοθεσίας και της πολιτικής που σχετίζεται με την ηλεκτρονική υγεία. Οι τομείς πολιτικής ειδικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν τις αντίστοιχες δράσεις του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, για την ηλεκτρονική υγεία και το επικείμενο σχέδιο δράσης της eHealth.

Πλήρης κατάλογος των εκπροσώπων και των 29 επιλεγμένων οργανισμών είναι ΕΔΩ.


Πηγές

eHealth group

eHealth Action Plan 2012-2020 public consultation

eHealth Policy and Research factsheet