24/3/12

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των ΚΕΝ


ΑΔΑ: Β44ΜΘ-Φ95 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19

Ταχ. Κώδικας : 10187
Τηλέφωνο : 2105202560
Φαξ : 2105202319

e-mail: secretary.gensec3@yyka.gov.gr
Αθήνα, 21/03/2012

Αρ. Πρωτ.: Υ4α/οικ.28884 

Προς:
 
1. Διοικητές – Αν. Δ/τές Δ.Υ.Π.Ε. 
2. Δ/τές Νοσοκομείων(μέσω ΔΥΠΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των ΚΕΝ»

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 12 της 230ης Ολομ./16−5−11 απόφαση γνωμοδότησης της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ.
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ. 1320/1998 (99Β ́) για τον «Ορισμό νοσηλίου Νοσοκομείων» ΚΥΑ με τη διευκρινιστική της εγκύκλιο (Α1α/7458/1-7-98)
3. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/27-7-11 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κλειστά 
Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 
1702/Β’/2011)
4. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.105604/27-9-11 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Συμπλήρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υ4α/οικ.85649/27-7-11 «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» (ΦΕΚ 2150/Β’/2011) και τις τροποποιήσεις της.

Σχετικά με την εφαρμογή των ΚΕΝ DRGs διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

• Στην έννοια του Κλειστού Ελληνικού Νοσηλίου (ΚΕΝ) περιλαμβάνεται κάθε ιατρική και νοσηλευτική προς τον άρρωστο συνδρομή, που παρέχεται από το Νοσοκομείο καθώς και η σχετική δαπάνη που πραγματοποιείται για την παροχή σ’ αυτόν των ανωτέρω υπηρεσιών. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και τα εξαιρούμενα του ημερήσιου ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου, που περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. Υ4α/οικ. 1320/10−2−1998 (Β ́99), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκτός της προμήθειας μοσχευμάτων μυελού των οστών (αιμοποιητικό μόσχευμα), υλικών εμβολισμού εγκεφάλου, διακαθετηριακών καρδιακών βαλβίδων, καθώς και των αντινεοπλασματικών φαρμάκων, φαρμάκων που έχουν ένδειξη ως επικουρικά της χημειοθεραπείας, παρεντερικά- αντιπηκτικά και κορτικοειδή, φάρμακα που χρησιμοποιούνται στις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών, συστηματικά δρώντες ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες, ινωδολυτικά και θρομβολυτικά φάρμακα, αυξητικοί αιμοποιητικοί παράγοντες, ενδοφλέβια αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, ανθρώπινη φυσιολογική ή anti-D ανοσοσφαιρίνη για ενδοφλέβια χρήση, υποκατάστατα του επιφανειοδραστικού παράγοντα και ραδιοφάρμακα. • Διευκρινίζεται ότι οι σκιαγραφικές ουσίες για τη διενέργεια ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων (CT & MRI) περιλαμβάνονται, όπως και οι εξετάσεις, στην τιμή των ΚΕΝ.
• Στις περιπτώσεις που απαιτείται εντός της νοσηλείας τιμολόγησης με ΚΕΝ διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων (π.χ. ακτινοδιαγνωστικών, όπως CT & MRI κ.α.) σε νοσηλευόμενους ασθενείς, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν εντός της Μονάδας Υγείας, αυτές διενεργούνται με παραπομπές εκτός νοσοκομείου και χρεώνονται με τιμές ΦΕΚ, με τα σχετικά τιμολόγια να αποστέλλονται στον ασφαλιστικό φορέα για την αποζημίωσή τους.
• Στις περιπτώσεις που απαιτείται εισαγωγή σε ΜΕΘ η χρέωση θα γίνεται με το ημερήσιο νοσήλιο ΜΕΘ της ΚΥΑ Υ4α/οικ.85649/27-7-11 πλέον ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ιατρικών εξετάσεων και φαρμάκων.
• Όσον αφορά τους ασθενείς με HIV λοίμωξη:
  • η χρήση της κωδικοποίησης ICD-10 για την έκδοση εισιτηρίου και εξιτηρίου ασθενών από τα νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς και των ειδικών κωδικών χρέωσης για τα νοσήλια (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια – ΚΕΝ), δεν αφορά στους ασθενείς με HIV λοίμωξη / AIDS, για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις, 
  • για τους ασθενείς με HIV λοίμωξη / AIDS που νοσηλεύονται, στα αντίστοιχα εισιτήρια και εξιτήρια δεν θα αναγράφεται κανένας κωδικός που να αποκαλύπτει την HIV οροθετικότητα, 
  • για τους ασθενείς με HIV λοίμωξη / AIDS διευκρινίζουμε, ότι χρησιμοποιούνται τα ΚΕΝ με την κύρια, κάθε φορά διάγνωση εισαγωγής (και εξόδου) στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Για παράδειγμα εάν εισαχθεί ο ασθενής με πνευμονία και παράλληλα είναι HIV οροθετικός θα γίνει η χρέωση σύμφωνα με την πνευμονία, όπως και σε κάθε άλλο ασθενή, πλέον των ειδικών αντιρετροϊκών φαρμάκων, που θα συνεχίσουν να χορηγούνται σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες. 
• Στις περιπτώσεις ημερήσιας νοσηλείας που δεν καλύπτονται από ΚΕΝ η χρέωση γίνεται με ημερήσιο νοσήλιο, τιμές ΦΕΚ για διαγνωστικές ή επεμβατικές πράξεις, πλέον ιατρικών εξετάσεων και φαρμάκων.
• Στις περιπτώσεις εφαρμογής των ΚΕΝ ΤΚΑ 19 & 20, η χρέωση θα γίνεται με το ψυχιατρικό ημερήσιο νοσήλιο της ΚΥΑ Υ4α/οικ.85649/27-7-11 πλέον φαρμάκων. (αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. που αναμένεται να δημοσιευθεί με έναρξη εφαρμογή της την 01-03-12)
• Στις περιπτώσεις εφαρμογής ΚΕΝ με επιπλοκές, η Ομάδα ΟΔΚΕΝ του νοσοκομείου δύναται να επανεξετάζει την χρήση αυτών των ΚΕΝ, με βάση κλινικά (π.χ. αιτία εισόδου, συνυπάρχουσες παθήσεις, διάρκεια νοσηλείας) δεδομένα νοσηλείας του ασθενούς.
• Για ειδικές περιπτώσεις νοσηλειών:
  • μακροχρόνιες νοσηλείες ψυχιατρικού τομέα (Ξενώνες – Οικοτροφεία - Προστατευμένα Διαμερίσματα) 
  • μακροχρόνιες νοσηλείες ασθενών σε ειδικές μονάδες (ειδικό πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά) 
  • μονοήμερη νοσηλεία ασθενών με μεσογειακή αναιμία ή μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ICD10:D46.9) για μετάγγιση 
πρέπει το Νοσοκομείο να τιμολογεί μηνιαία το ασφαλιστικό ταμείο και όχι μετά την έκδοση του εξιτηρίου με ημερήσιο νοσήλιο πλέον φαρμάκων.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΥΚΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

Πηγή