5/11/11

Μισθολογικοί πίνακες πριν το Μνημόνιο, μετά το Μνημόνιο και το Μεσοπρόθεσμο και μετά την ψήφιση του νέου Μισθολογίου


Στην ιστοσελία της ΠΟΕΔΗΝ έχουν αναρτηθεί Μισθολογικοί πίνακες πριν το Μνημόνιο, μετά το Μνημόνιο και το Μεσοπρόθεσμο και μετά την ψήφιση του νέου Μισθολογίου. Επίσης υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες για την εξέλιξη στα μισθολογικά κλιμάκια των υπηρετούντων υπαλλήλων μετά την κατάταξη.

Πίνακες Μισθοδοσίας

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή

ΠΟΕΔΗΝ