9/11/11

Διακήρυξη αριθμ. ΕΠΥ 3/2011 ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων


Στην ιστοσελίδα της ΕΠΥ (Επιτροπή Προμηθειών Υγείας) έχει αναρτηθεί το κείμενο της διακύρηξης του 3ου ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων, με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Τα φάρμακα προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών όλων των Δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 54.877.193€. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η Τρίτη 13/12/2011 και ώρα 09.30.

prokiriksi-3_2011-farmaka


Μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγές

ΕΠΥ

ΠΕΦΝΙ