1/11/11

Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί κλάδος υπό κατάργηση. Το ψέμα και οι συνέπειές τουΑγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ΠΕΦΝΙ ανήρτησε στην ιστοσελίδα της το μήνυμα του κ. Πολύζου στις 20/10 ο οποίος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει μέχρι στιγμής να έχει τεθεί θέμα για την εφεδρεία …. “… εγώ τουλάχιστον, ως ΓΓ ΥΥΚΑ, δεν γνωρίζω μέχρι στιγμής να έχει τεθεί θέμα … ευχαρίστως να το δούμε όταν προκύψει ή όποτε θέλετε…”

Τι δεν γνώριζε ο κ. Πολύζος τις διατάξεις του σχεδίου νόμου ; Τον νόμο που ψηφίστηκε; Σίγουρα γνωρίζει και τις διατάξεις του νόμου όπως επίσης και τις μεγάλες ελλείψεις σε Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς στα Νοσοκομεία. Γνωρίζει επίσης ότι κάθε Νοσοκομειακό Φαρμακείο έχει κατά μέσο όρο κύκλο εργασιών 30 φορές περίπου περισσότερο από τον μέσο όρο των ιδιωτικών Φαρμακείων και το λειτουργικό κόστος τους ανέρχεται το πολύ στο 3% του κύκλου εργασιών , αποτελώντας από τα πλέον παραγωγικά τμήματα των Νοσοκομείων. Και όμως…….

Α. Με βάση τον νόμο πλέον ο κλάδος μας , των 250 φαρμακοποιών για 132 Νοσοκομειακά Φαρμακεία , εντάσσεται στο καθεστώς εφεδρείας διότι ανήκουμε μεν στην ιατρική υπηρεσία, αλλά δεν ανήκουμε ούτε στον ιατρικό κλάδο , ούτε στο νοσηλευτικό , ούτε στο παραϊατρικό προσωπικό που εξαιρούνται όπως αναφέρει το άρθρο 33 στην παράγραφο 1 σχετικά με τις οργανικές θέσεις μας και στην παράγραφο 7 σχετικά με τους κλάδους που βγαίνουν στην εφεδρεία:

« Αρθρο 33

Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα

1.α. Οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικές θέσεις πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καταργούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων εδαφίων της παρούσας παραγράφου.

Εξαιρούνται οι κενές οργανικές θέσεις:

α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α'Α 280)

β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη προκήρυξης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

γ) του νοσηλευτικού προσωπικού και του παραϊατρικού προσωπικού των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων,

δ) του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ.,

ε) του εκπαιδευτικού προσωπικού της ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης

7. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 έως και 6 του παρόντος άρθρου:

α) οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

β) το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και το ιατρικό προσωπικό του Ε. Σ.Υ.

γ) οι διπλωματικοί υπάλληλοι,……»

Β. Στο άρθρο 33 παράγραφος (1) μπορούμε να διαπιστώσουμε χωρίς την βοήθεια δικηγόρου , ότι καταργούνται οι οργανικές θέσεις που τώρα είναι κενές. Ότι θα καταργηθούν και των συναδέλφων που θα μπουν στην εφεδρεία .Τι σημαίνει αυτό ;

Καταστροφή για τον κλάδο μας και τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία.

Πιο συγκεκριμένα σημαίνει :

α) Μείωση των νοσοκομειακών φαρμακοποιών.

β) Μετατάξεις για να καλυφτούν όπως – όπως όλα τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία.

γ) Κατάργηση Νοσοκομειακών φαρμακείων λόγω ελλείψεων σε φαρμακοποιούς και κάλυψη των Νοσοκομείων ή από τον ιδιωτικό τομέα όπου το κόστος των υπηρεσιών θα είναι πολλαπλάσιο ή από την δημιουργία κεντρικής φαρμακαποθήκης ανά ομάδα Νοσοκομείων που θα προσθέσει επιπλέον κόστος στην διακίνηση και διαχείριση των φαρμάκων.

δ) Το κυριότερο όμως είναι ότι το συντεχνιακό λόμπυ και τα μεγαλοσυμφέροντα που κυριαρχούν στο ΕΣΥ θα συνεχίσουν το πάρτι, διότι με την μείωση και την υποβάθμιση των νοσοκομειακών φαρμακοποιών σε ρόλο αποθηκάριων θα απαλλαγούν από τον ελεγκτικό και ενοχλητικό για αυτούς επιστημονικό μας ρόλο. Με δεδομένο ότι υπάρχουν ήδη μεγάλες ελλείψεις σε Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς αναγνωρισμένες και από την ηγεσία του Υπουργείου, η ανωτέρω πολιτική στρέφεται ευθέως ενάντια στην αναγκαιότητα ύπαρξης και ορθής λειτουργίας των Νοσοκομειακών Φαρμακείων και σηματοδοτεί μία στροφή της πολιτείας σχετικά με τον κλάδο των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών. Από την ανάληψη των καθηκόντων της σημερινής κυβέρνησης και η κ. Ξενογιαννακοπούλου με την εγκύκλιο στις 31/3/2010 και ο κ. Λοβέρδος με επανειλημμένες δηλώσεις και εγκυκλίους αναβάθμισαν τον ρόλο των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών και αναλάβαμε σημαντικά καθήκοντα για την συγκράτηση των φαρμακευτικών δαπανών . Αναλάβαμε σημαντικά καθήκοντα και στη διαχείριση στα φαρμακεία και σε επιτροπές χωρίς επιπλέον αμοιβές και παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό πετύχαμε την εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών πόρων για το ΕΣΥ. Τι συμβαίνει λοιπόν τώρα; Άλλαξε η πολιτική του Υπουργείου; Θα προσπαθήσει το Υπουργείο να μειώσει τις φαρμακευτικές δαπάνες χωρίς φαρμακοποιούς; Ζητάμε άμεσα απαντήσεις. Είναι αναγκαίο το ξεκαθάρισμα της προοπτικής του κλάδου μας για να κάνουμε και τις προσωπικές μας επιλογές.

Γ. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αυτοί που θέλουν και θα πετύχουν με την εφαρμογή του νόμου την μείωση του αριθμού των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών και την υποβάθμισή τους σε ρόλο αποθηκάριου και λογιστή, είναι οι ίδιοι που αντιδρούν στην διενέργεια διαγωνισμών, τις διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες για την μείωση των τιμών, την ουσιαστική αύξηση των γενοσήμων φαρμάκων στο 50% της συνολικής κατανάλωσης, που δεν ασχολούνται με την διαπλοκή και διαφθορά, αντιδρούν στη συνταγογράφηση με δραστική ουσία κ.τ.λ. Σε όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την μείωση των φαρμακευτικών δαπανών έθεσαν εμπόδια.

Δ. Το σχέδιο για την υποβάθμιση του επιστημονικού ρόλου των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών από ορισμένα στελέχη της σχολής των Οικονομικών της Υγείας δεν είναι καινούργιο. Το διαπιστώσαμε με τις διαδικασίες για την λειτουργία των νοσοκομειακών φαρμακείων. Δυστυχώς δεν έτυχε προσοχής και δεν υπήρξε σωστή εκτίμηση για τους κινδύνους που διέτρεχε ο κλάδος μας όταν διαπιστώσαμε ότι στελέχη των οικονομικών της υγείας μπέρδεψαν την δουλειά μας με την δικιά τους. Την επιστήμη μας με την δικιά τους και δανείστηκαν από τα γραφεία των συμβούλων επιχειρήσεων που υποστηρίζουν τις εμπορικές επιχειρήσεις για την απόκτηση ISO, έντυπα με διαδικασίες για την λειτουργία των εμπορικών αποθηκών και προσπάθησαν να τις τροποποιήσουν σύμφωνα με τις οικονομικές γνώσεις τους για την λειτουργία των νοσοκομειακών φαρμακείων. Έτσι σε πολλά σημεία το φαρμακείο αναφερόταν σαν αποθήκη και ο φαρμακοποιός σαν υπεύθυνος αποθήκης. Πουθενά δεν αναφερόταν:

- Ότι οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί συμβάλουμε στην ασφαλέστερη φαρμακοθεραπεία των ασθενών χορηγώντας τα φάρμακα βάσει των εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας όπως προβλέπει η φαρμακευτική νομοθεσία.

- Ότι συμβάλουμε στην επωφελέστερη οικονομικά χορήγηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων χορηγώντας μεταξύ των αποδεδειγμένα επιστημονικά ουσιωδώς όμοιων τα φθηνότερα.

- Ότι διαπραγματευόμαστε και πετυχαίνουμε σημαντικές εκπτώσεις επιπλέον της νοσοκομειακής τιμής στα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα.

- Ότι βασικό μας καθήκον είναι ο ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια της διακίνησης των φαρμάκων. Σύμφωνα με τις ερμηνευτικές διατάξεις του νόμου που δημοσιεύτηκαν την 1/11/2011 στο παραϊατρικό προσωπικό ανήκουν οι βοηθοί φαρμακείων και εξαιρούνται πολύ σωστά τουλάχιστον αυτοί από την εφεδρεία. Αντίθετα οι προϊστάμενοί τους Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί οδηγούνται στην έξοδο από το ΕΣΥ .

Ε. Τέρμα στις αυταπάτες!! Είμαστε ο μόνος κλάδος που μπήκε στην εφεδρεία χωρίς να το καταλάβει και δεν αντέδρασε γιατί πίστεψε καλοπροαίρετα τις διαβεβαιώσεις του κ. Πολύζου.

Δεν είναι δυνατόν να κουβαλάμε τόσο μεγάλο φορτίο, να δουλεύουμε επιπλέον στις επιτροπές εθελοντικά χωρίς αμοιβές και να μην αναγνωρίζεται η προσφορά μας. Τελικά το Υπουργείο που οδηγείται; Να έχει ως προνομιακούς συνομιλητές μόνο τις φαρμακοβιομηχανίες; Στους εκπροσώπους των πολυεθνικών εταιρειών θα στηριχτεί για την μείωση των φαρμακευτικών δαπανών;

Δεν είναι δικιά μας η ευθύνη για την ανωτέρω εξέλιξη.

Εμείς δραστηριοποιηθήκαμε με θέσεις για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο φάρμακο , συμμετείχαμε δημιουργικά σε επιτροπές, δώσαμε συνεντεύξεις τύπου, καταγγείλαμε τις καθυστερήσεις και αναδείξαμε τον ρόλο των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών. Μείναμε σταθεροί στις θέσεις και στις επιλογές μας, συγκρουστήκαμε με τα μεγαλοσυμφέροντα και με τεράστιο προσωπικό κόστος μειώσαμε τις φαρμακευτικές δαπάνες και φέραμε οικονομικό όφελος στα Νοσοκομεία. Το Υπουργείο πρέπει να ξεκαθαρίσει την στάση του απέναντι στον κλάδο μας. Εάν επιθυμεί την μείωση των φαρμακευτικών δαπανών δεν είναι δυνατόν να αφανίσει τον κλάδο των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών. Άμεσα να μας εξαιρέσει από την εφεδρεία, να διατηρήσουμε το βαθμολόγιό μας και τις εφημερίες. Να ενισχυθούν τα Νοσοκομειακά φαρμακεία.


Ζ. Πρέπει να μελετηθεί επίσης ότι οι εφημερίες κινδυνεύουν να ενταχτούν στο υπερωριακό καθεστώς απασχόλησης (εάν δεν έχουν ενταχτεί ήδη). Είμαστε απλήρωτοι για δεδουλευμένα έξι μηνών και είναι θέμα αξιοπρέπειας να απαιτήσουμε: Να πληρωθούμε άμεσα για τις προηγούμενες εφημερίες.

Η. Συνάδελφοι εάν ισχύουν όλα τα ανωτέρω χάθηκε μία μάχη. Δεν πρέπει να αφήσουμε ήσυχους τους βολεμένους και όσους θέτουν εμπόδια στις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια.

Να καταγγέλλουμε παντού την διαπλοκή και τη διαφθορά αλλά και τους υπεύθυνους γιατί δεν έχουν πάρει τα τελευταία δέκα χρόνια τα απαραίτητα μέτρα. Τις εσκεμμένες καθυστερήσεις και τις αναβολές στην εφαρμογή της νοσοκομειακής συσκευασίας, την μη επίτευξη του στόχου για τα γενόσημα, την μη ανάρτηση στο διαδίκτυο του παρατηρητήριου τιμών φαρμάκων στις χώρες της Ε.Ε ώστε να υπάρχει διαφάνεια στον καθορισμό τους, τις υπερτιμολογήσεις των υλικών και φαρμάκων που απλώς διαπιστώθηκαν και για τις οποίες κανένας δεν πλήρωσε κ.τ.λ.

Θ. Τέλος πρέπει να ανακληθεί η τελευταία απόφαση της κ. Καστανιώτη με την οποία ζητάει να αναρτούμε στο διαδίκτυο τις τιμές με εκπτώσεις επιπλέον των Νοσοκομειακών τιμών, που προσφέρουν σε Νοσοκομεία οι φαρμακευτικές εταιρείες. Οι ανωτέρω τιμές δεν είναι κατοχυρωμένες με συμβάσεις και έχουν δοθεί στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και του αμοιβαίου οφέλους. Οι ανωτέρω διαδικασίες που διενεργήσαμε βάσει των εγκυκλίων του Υπουργείου δεν υποχρεώνουν τις εταιρείες σε ποσότητες, χρονικό διάστημα και πολύ περισσότερο να δώσουν τις ίδιες εκπτώσεις σε όλα τα Νοσοκομεία. Η εγκύκλιος της κ. Καστανιώτη μπορεί να φέρει ως αποτέλεσμα αυτό που επιθυμεί ο ΣΦΕΕ, δηλαδή να σταματήσουν οι εταιρείες να δίνουν εκπτώσεις επιπλέον των Νοσοκομειακών τιμών γιατί αυτό θα σημαίνει και την υποχρέωσή τους να δίνουν τις ίδιες εκπτώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Η ΕΠΥ εάν επιθυμεί την μείωση των φαρμακευτικών δαπανών πρέπει να εφαρμόσει την νομοθεσία και να προκηρύξει άμεσα διεθνείς διαγωνισμούς για όλες τις δραστικές ουσίες για τις οποίες υπάρχει ανταγωνισμός.

Συναδελφικά,

Αλίκη Τσακάλου, ΦαρμακοποιόςΠηγή

Κείμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Αλίκη Τσακάλου, Διευθύντρια του Φαρμακείου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ