31/10/11

Ν.4024/2011 - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α-226/27.10.2011 ο Νόμος 4024/27-10-2011 με τίτλο:

"Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015".

N4024_27102011_Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία

Μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο και από ΕΔΩ.


Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο