10/10/11

Παρεμβάσεις της ΠΕΦΝΙ για Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο Βαθμολόγιο και Εργασιακή Εφεδρεία


Η ΠΕΦΝΙ κοινοποίησε στην ιστοσελίδα της, μια σειρά από επιστολές και παρεμβάσεις, μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την κοινοποίηση του νέου νομοσχεδίου περί “Συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία, κ.λ.π”.