10/10/11

Δελτίο Τύπου της ΠΕΦΝΙ(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

 Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα        Τηλ/Φαξ: 210-7753104
      www.pefni.gr                         E-MAIL:pefni@ath.forthnet.gr

Αθήνα  11-10-2011
Αρ. πρωτ.: 342

Εξαιρετικά  Επείγον
Ορθή Επανακοινοποίηση


Προς
Υπουργό Υγείας
κο Α. Λοβέρδο

Θέμα: Βαθμολόγιο, μισθολόγιο και εργασιακή εφεδρεία

Κύριε υπουργέ,

Εμείς οι 250  φαρμακοποιοί των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας  διαμαρτυρόμαστε γιατί:

  1. Αν και είμαστε οι μοναδικοί επιστήμονες , συμπεριλαμβανομένων των ιατρών, που με τον Ν.2519/97 κατέχουμε μόνιμες οργανικές διαβαθμισμένες θέσεις με βαθμό Δ/ντή, Επιμελητή Α΄, Β΄ και Γ΄ Ε.Σ.Υ. και ανήκουμε στην Ιατρική Υπηρεσία, δεν έχουμε εξαιρεθεί ρητά από την εφαρμογή του νόμου για «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο …κ.λ.π..»  όπως οι γιατροί του ΕΣΥ και κινδυνεύουμε είτε να μην καταταγούμε  πουθενά είτε να καταταγούμε βαθμολογικά όπως οι διοικητικοί υπάλληλοι των νοσοκομείων.
-          Δεν  επιτρέπεται να ξαναγυρίσουμε 14 χρόνια πίσω.
-          Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι μετά από μακροχρόνιους αγώνες για την αναβάθμιση του επαγγέλματος, αλλά και τις προσπάθειες όλων μας για να υποστηρίξουμε το Ε.Σ.Υ. διαγραφόμαστε από παντού.

  1. Από την  εργασιακή εφεδρεία εξαιρούνται ιατροί, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.
 Οι 250 νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί , αν και ανήκουμε στην Ιατρική Υπηρεσία δεν υπαγόμαστε σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες και υπάρχει κίνδυνος να υποπέσουν σε εργασιακή εφεδρεία τουλάχιστον 30 νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί με άμεση επίπτωση να κλείσουν φαρμακεία νοσοκομείων.

Απαιτούμε:
  1. 1.      Να ξεκαθαρίσετε την κατάσταση σχετικά με τον κλάδο μας.
  2. 2.      Να διατηρήσουμε το βαθμολόγιο μας.
  3. 3.      Να εξαιρεθούμε από την εργασιακή εφεδρεία.
Για το Δ. Σ.  ΠΕΦΝΙ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ MSc                                  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗMSc


Κοινοποίηση: Υφυπουργό Υγείας κ. Μ. Τιμοσίδη
  • Γεν. Γραμματέα Υγείας κ. Ν. Πολύζο  ,   Γεν. Γραμματέα Δημ. Υγείας κ. Α. Δημόπουλο
  • Γραφείο Υπουργού Υ.Υ.Κ.Α. (υπόψη  κ. Δ. Μπαλασόπουλου)
                                  
  (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
 Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα                            Τηλ/Φαξ: 210-7753104
www.pefni.gr                                                         E-MAIL:pefni@ath.forthnet.gr


ΠΡΟΤΑΣΗ

  • Στο κεφάλαιο 3ο , άρθρο 33 παρ. 1, εδάφιο μετά τις λέξεις «νοσηλευτικού προσωπικού…» να προστεθεί «… νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί..».
  • Στο ίδιο άρθρο 33 στην παράγραφο 7, εδάφιο β) να προστεθεί μετά τις λέξεις «.. το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ. ..» να προστεθεί «και οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί» .

Πηγή

ΠΕΦΝΙ